Wethouder Liselotte Franssen

Liselotte Franssen is sinds april 2020 wethouder bij de gemeente Goirle.

Liselotte Franssen

Liselotte Franssen is sinds april 2020 wethouder bij de gemeente Goirle. Ze is eerste locoburgemeester.

 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken/grondbedrijf
 • Stedelijke Regio Breda Tilburg (Verstedelijkingsakkoord)
 • Vergunningen Omgevingsrecht (exclusief kap- en uitritvergunningen)
 • Volkshuisvesting
 • Duurzaamheid: 
  • Transitievisie warmte
  • Klimaat(opgave)
  • Duurzame energie opwekken
 • Knooppunt De Baars
 • Projectwethouder Proeftuin Fokmast
 • Projectwethouder Regte Heide
 • Projectwethouder Omgevingsvisie
 • Projectwethouder Natuurbod en GGA (gebiedsgerichte aanpak)
 • Projectwethouder Omgevingswet
 • Projectwethouder Barbara Benz Park en geluidswerende voorzieningen A58
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB);
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant;
 • Plaatsvervangend lid van het Lokaal overleg.