Verminderen wateroverlast

Om de leefbaarheid in onze dorpen te vergroten willen we ervoor zorgen dat regenwater zoveel mogelijk direct wegloopt in de grond of wordt afgevoerd naar een beek of sloot. Om zo de wateroverlast te verminderen. Daarom nemen we op meerdere locaties maatregelen. Een overzicht van de werkzaamheden vindt u hier.

  • In de Tijvoortsebaan vervangen we enkele bestaande putdeksels voor roosterdeksels. Ook vervangen we twee stukken stoeprand voor holle stoepranden die functioneren als één grote afvoerput.
  • In De Hemeltjes vervangen we ook enkele putdeksels voor roosterdeksel en plaatsen we extra afvoerputten in de stoeprand bij. Hierdoor kan het regenwater sneller het riool instromen.
  • In de Nobelstraat sluiten we de bestaande hemelwaterriolering met een overstortleiding aan op de sloot langs de Poppelseweg. Daarnaast verbinden we enkele sloten langs Poppelseweg met elkaar en verlagen we de drempel van de bestaande overstortput ter hoogte van de Bergstraat. Een overstortput is een put waar het water overstort naar open water zodra het water in deze put een vooraf bepaald peil heeft bereikt. Zie tekening 1.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de genoemde wegen niet geheel afgesloten. Er wordt gewerkt met een gedeeltelijke/plaatselijke wegafzetting. Hierdoor zijn de woningen en bedrijven altijd bereikbaar en blijft de overlast voor het verkeer minimaal. 

In het kader van klimaatadaptatie willen we minder verharding en meer groen in ons dorp. Jos Coppelmans kwam met een mooi initiatief waar we als gemeente graag onze medewerking aan verlenen. De hele brede stoep voor de deur van zijn kantoor aan de Bergstraat wordt omgevormd naar een groot groenvak. En de regenpijpen van een aantal panden worden afgekoppeld. Het regenwater stroomt dan naar de beplanting. Met deze maatregelen zorgen we er voor dat:

  • er minder water in het riool komt (en daardoor minder kans op wateroverlast);
  • er meer water in de bodem kan zakken (tegen verdroging);
  • er meer verschillende planten komen die insecten, vlinders en vogels aantrekken;
  • er meer groen is dat een verkoelend effect heeft op warme dagen.

Jos draagt letterlijk zijn steentje bij om er iets moois van te maken. Hij zorgt zelf voor het aanplanten en voert een deel van het onderhoud uit de komende jaren. Dit is te zien op de tekening.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Bergstraat niet afgesloten, alleen de stoep. Er wordt gewerkt met een gedeeltelijke/plaatselijke afzetting. Hierdoor zijn de woningen en bedrijven altijd bereikbaar en is de overlast voor het verkeer minimaal.

Langs de Bergstraat vervangen we twee stukken stoeprand voor holle stoepranden die functioneren als één grote afvoerput. Deze holle stoepranden sluiten we aan op de bestaande duikers onder de Bergstraat die afwateren naar de Leij.

In het Pater van den Elsenpad vervangen we één putdeksel voor een roosterdeksel.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het regenwater sneller het riool in kan stromen en wordt afgevoerd. Dit is te zien op de tekening

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Bergstraat niet afgesloten. Er wordt gewerkt met een gedeeltelijke/plaatselijke afzetting. Hierdoor zijn de woningen en bedrijven altijd bereikbaar en is de overlast voor het verkeer minimaal.

In het fietspad langs de Abcovensweg en in het pad achter Leijzoom nummer. 23 t/m 33 leggen we een nieuwe rioolleiding  aan. Op deze leiding sluiten we een gedeelte van de bestaande afvoerputten aan. Deze leiding voert het regenwater rechtstreeks af naar de Nieuwe Leij. Met deze maatregel zorgen we er voor dat het regenwater dat normaal op de weg blijft staan sneller afgevoerd wordt. Dit is te zien op de tekening.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Abcovenseweg gedurende de uitvoering afgesloten en wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar maar het kan zijn dat u om moet rijden. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Langs de gehele Sporenring gaan we afvoerputten bijplaatsen in de stoeprand welke direct aangesloten worden op het infiltratiepakket onder de rijbaan. Daarnaast graven we op een aantal locaties wadi’s en maken we bij deze nieuwe wadi’s (en een aantal bestaande wadi’s) de stoeprand lager. Een wadi is een verlaging in het groen waar het regenwater in de bodem kan zakken. Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat het water minder lang op de weg blijft staan en sneller in de bodem zakt. Zie tekeningen 56 en 7.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Sporenring niet afgesloten. Er wordt gewerkt met een gedeeltelijke/plaatselijke afzetting. Hierdoor zijn de woningen en bedrijven altijd bereikbaar en is de overlast voor het verkeer minimaal.

Let op: Deze werkzaamheden zijn helaas uitgesteld, omdat nog niet alle benodigde materialen geleverd zijn.

Op het parkeerterrein bij de Brede School Goirle, waarin onder andere basisschool de Bron is gevestigd, plaatsen we , net als in de Sporenring, extra afvoerputten. Zo zorgen we ervoor dat het water minder lang op de weg blijft staan en sneller in de bodem zakt. Daarnaast koppelen we het dak van de Brede School Goirle af van het hoofdriool. We leggen hiervoor een nieuwe afvoerleiding aan. Deze leiding voert het regenwater van het dak van het gebouw van de Brede School Goirle  af naar de sloot langs de Rillaersebaan. Met deze maatregel zorgen we ervoor dat ons hoofdriool veel minder water hoeft te verwerken tijdens regen en verkleinen we de kans op water op straat. Dit is te zien op de tekening.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden sluiten we de Waterput tijdelijk af. De woningen blijven altijd bereikbaar. Wel kan het voorkomen dat u uw auto tijdelijk niet voor de deur kan parkeren.

In de speeltuin/wadi ter hoogte van Wittendijk nummer 28 t/m 40 en in de wadi ter hoogte van Wittendijk nummer 60 t/m 74 gaan we een aantal grindpalen aanbrengen. Een grindpaal is verticale buis die in de bodem wordt geboord. De grindpalen zorgen ervoor dat het regenwater in de wadi’s sneller in de bodem zakt en minder lang in de wadi blijft staan. Met deze maatregel verkleinen we de kans op water op straat. Dit is te zien op de tekening

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Wittendijk niet afgesloten. Er wordt gewerkt met een gedeeltelijke/plaatselijke afzetting. Hierdoor zijn de woningen altijd bereikbaar en is de overlast voor het verkeer minimaal.

Op een aantal plaatsen brengen we verlagingen aan in de bestaande stoeprand langs de parkeerstrook. Op de plek van deze verlagingen verlagen we ook de bestrating van de parkeerstrook. Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat het water dat normaal op de straat blijft staan, wegstroomt richting de Surfplas. Bekijk de tekening.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Hoge Wal niet afgesloten. Er wordt gewerkt met een gedeeltelijke/plaatselijke afzetting. Hierdoor zijn de woningen altijd bereikbaar en is de overlast voor het verkeer minimaal. Wel kan het zijn dat een gedeelte van de parkeerstrook niet beschikbaar is en dat u uw auto tijdelijk niet voor uw deur kan parkeren