Omgaan met niet-gesprongen explosieven

In de gemeente Goirle kunnen nog altijd niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Die kunnen boven komen bij graafwerkzaamheden. In de “Beleidsnota omgaan met niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog” staat hoe we hier veilig, verantwoord en bewust mee omgaan. Het beleid geldt voor alle omgevingsvergunningaanvragen en de gemeentelijke civieltechnische en bouwwerkzaamheden. Gaat u graven? Dan moet u onderzoek doen en/of detectie laten uitvoeren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er in de buurt van Goirle en Riel zwaar gevochten. Daarbij werden o.a. vliegtuigbommen, granaten en mijnen gebruikt. Die zorgden voor veel verwoestingen en ellende. Maar niet allemaal ontploften ze. Een deel daarvan is na de oorlog wel geruimd maar er kunnen nog steeds niet-gesprongen explosieven in de grond zitten. Dat kan gevaarlijk zijn bij graafwerkzaamheden.

Historisch vooronderzoek

De afgelopen tijd deden we een historisch vooronderzoek. Aan de hand daarvan maakten we een risicokaart. Ook keken we welke voorzorgsmaatregelen er nodig zijn. Dit staat allemaal in de beleidsnota.

Wat betekent dit in de praktijk?

Projectontwikkelaars, aannemers en inwoners moeten voorafgaand aan graafwerkzaamheden aanvullend onderzoek en/of detectiewerkzaamheden laten uitvoeren. Veel staat al in het historisch vooronderzoek en op de risicokaart. Dat hoeft u niet opnieuw te laten onderzoeken. Daardoor houden we de kosten voor u zo laag mogelijk. Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Kijk dan in de beleidsnota welke voorschriften er gelden. Onze medewerkers kunnen u hierover ook informeren.

Op de interactieve kaart ziet u precies welke niet-gesprongen explosieven u mogelijk in onze gemeente zou kunnen aantreffen, en wat voor onderzoek u eventueel nog moet doen​. De kaarten zijn ook los te downloaden. Die vindt u onderaan deze pagina bij Downloads.

Wilt u meer weten over niet-gesprongen explosieven en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw bouwproject? Neem dan contact op met uw vergunningverlener van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Heeft u een algemene vraag over niet-gesprongen explosieven? Neem dan contact op met Tim Hinssen, via tim.hinssen@goirle.nl of (013) 5310 546.