Tijdelijke noodopvang vluchtelingen aan Tilburgseweg

De gemeente Goirle biedt tot 1 mei 2023 noodopvang ongeveer 70 vluchtelingen in het vroegere missiehuis aan Tilburgseweg 209. We doen dit om vluchtelingen in acute nood te helpen. Op deze pagina vindt u antwoord op veel voorkomende vragen. Deze pagina vullen we steeds aan met de laatste informatie.

U kunt zich aanmelden voor de digitale update. Geef hiervoor uw e-mailadres door via noodopvang@goirle.nl. U ontvangt dan maximaal vier keer een digitale update. Hierin leest u hoe het gaat op de locatie. We plaatsen berichten over activiteiten van en voor bewoners, Goirlenaren, gemeente en organisaties. We geven ook een overzicht van eventuele meldingen en incidenten en vertellen wat daarmee is gedaan. De update komt ook op deze pagina.

Er komen wonen tijdelijk zeventig vluchtelingen van zeventien verschillende nationaliteiten. Meer dan de helft komt uit Syrië. De groep bestaat voor ruim 60% uit families. Er zijn in totaal vijftien kinderen. Deze mensen verbleven eerst in een sporthal (crisisnoodopvang) in Rucphen en daarvoor in Zevenbergen. De medewerkers van het Rode Kruis en de beveiliging ‘verhuisden’ mee. De bewoners kennen elkaar en het personeel dus al. De crisisnoodopvang in Rucphen verliep rustig en veilig. Deze locatie sloot op 1 december. Daarom was er een nieuwe noodopvanglocatie nodig.

Fijn dat u wilt helpen! Als u laat weten wat u wilt doen, kijken wij of dit mogelijk is. Mail uw voorstel naar noodopvang@goirle.nl.

U kunt hierover mailen naar noodopvang@goirle.nl.

Bij meldingen en klachten over of bij de opvanglocatie belt u T 06 8255 2863. U krijgt dan een medewerker van het Rode Kruis of de beveiliging aan de lijn.

Wilt u de politie spreken en is er geen spoed bij? Bel dan T 0900 8844. Bij een acute en/of levensbedreigende situatie belt u 112.

Neem dan contact op met de gemeente Goirle. U kunt ons bereiken via het e-mailadres noodopvang@goirle.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (013) 5310 610.

De bewoners willen graag kennismaken met u als tijdelijke buurtgenoot. Daarom houden ze in januari een open huis voor buurtbewoners. U kunt dan komen kijken in het gebouw. Een uitnodiging met de datum en verdere details komt in de digitale update over de noodopvang. Hiervoor kunt u zich aanmelden via noodopvang@goirle.nl.

Buurtbewoners hebben voorgesteld om een klankbordgroep te vormen. We zijn benieuwd of hieraan behoefte is en wat buurtbewoners daarin willen betekenen. Wilt u met ons meedenken over de klankbordgroep? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de gemeente tijdens het open huis (in januari, nadere info volgt).

De gemeente Goirle wil meehelpen om een einde te maken aan de schrijnende situatie voor vluchtelingen. Het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel en alle asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zijn overvol. De Rijksoverheid en alle Nederlandse gemeenten spraken af dat gemeenten opvangplekken regelen. En dat de Rijksoverheid dit betaalt.

Op 1 december arriveren de tijdelijke bewoners. De gemeente heeft de afgelopen weken gezorgd dat het gebouw klaar is voor veilige en humane opvang. Uitvoering van werkzaamheden en inkoop doen we zoveel mogelijk met lokale ondernemers. We werken nauw samen met het Rode Kruis zodat we weten waar behoefte aan is en welke activiteiten de bewoners zelf oppakken.

Nee. Er worden geen Oekraïners opgevangen. De noodopvang is een locatie voor opvang door het COA. Oekraïense vluchtelingen worden niet door het COA opgevangen.

De gemeente declareert alle kosten bij de Rijksoverheid. Dit is zo afgesproken. Er wordt niets betaald uit de gemeentekas.

Kijk hiervoor op deze pagina van de Rijksoverheid

Kijk hiervoor op de website van het COA

Ja. We stellen de locatie tot 1 mei 2023 beschikbaar aan het COA. De afspraak is dat de bewoners vóór 1 mei de locatie verlaten. Dan gaan ze naar andere (nood)opvanglocaties. De ervaring bij de andere noodopvanglocaties in Brabant is, dat dit ook altijd volgens afspraak gebeurt.

Dat weten we niet. Als dit aan de orde is, vindt overleg plaats met het COA en het Rode Kruis.

De gemeente huurt het pand van de eigenaar voor noodopvang van vluchtelingen. De Rijksoverheid en alle Nederlandse gemeenten spraken af dat gemeenten opvangplekken regelen. En dat de Rijksoverheid dit betaalt.

De bewoners koken zelf en houden het gebouw en de tuin bij. Boodschappen worden dagelijks bezorgd. De kinderen krijgen onderwijs. Er zijn ook een gezamenlijke eetzaal, huiskamer, sanitair, een dokterspost en een kantoor van het Rode Kruis en de beveiliging. Er is altijd iemand van het Rode Kruis om bewoners te helpen. Het Rode Kruis regelt met de bewoners alles wat er moet gebeuren in en om de locatie. Er zijn ook 24 uur per dag drie beveiligers. Zij letten op de naleving van de huisregels en de veiligheid in en rond het gebouw. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor buurtbewoners. In overleg met het Rode Kruis bekijken we welke activiteiten we verder aanbieden. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens moeten alle bewoners binnen zijn.

Informatie hierover vindt u op deze website.

Informatie over het verloop van de asielaanvraag vindt u op deze website

Het COA biedt onderdak aan vluchtelingen die daar recht op hebben. Er zijn op dit moment niet genoeg opvangplekken. Dit komt omdat meer mensen asiel aanvragen dan verwacht. Ook verblijven statushouders langer in de opvang. Dit komt door krapte op de woningmarkt. Omdat er niet genoeg plek is in asielzoekerscentra, vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals het missiehuis in Goirle.

De gemeente huurt het pand van de eigenaar. Samen met het Rode Kruis hebben we het pand ingericht als noodopvang voor vluchtelingen. Dat is nodig omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers niet genoeg opvangplekken heeft. Het Rode Kruis coördineert de noodopvang op de locatie. Er is ook beveiliging. De Rijksoverheid betaalt alle kosten van de noodopvang.

Vluchtelingen worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het COA koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden. Elk halfjaar moet de gemeente een bepaald aantal statushouders huisvesten. Dat is de ‘taakstelling’.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Goirle. U kunt ons bereiken via het e-mailadres noodopvang@goirle.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (013) 5310 610.