Antwoorden op veelvoorkomende vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de noodopvang aan de Tilburgseweg 209. 

U kunt zich aanmelden voor de digitale update. Geef hiervoor uw e-mailadres door via noodopvang@goirle.nl. U ontvangt dan maximaal vier keer een digitale update. Hierin leest u hoe het gaat op de locatie. We plaatsen berichten over activiteiten van en voor bewoners, Goirlenaren, gemeente en organisaties. We geven ook een overzicht van eventuele meldingen en incidenten en vertellen wat daarmee is gedaan. De update komt ook op www.goirle.nl/noodopvang.

Vervelend dat de brief niet is aangekomen. De brief wordt op 17 februari huis aan huis bezorgd op ongeveer 500 adressen, dezelfde als de bewonersbrief van eind november. Er kan helaas altijd iets misgaan bij de bezorging. Woont u in die buurt en heeft u op zaterdag 18 februari nog geen brief? Dan kunt u mailen of tijdens openingstijden bellen met de gemeente. U kunt ons bereiken via het e-mailadres noodopvang@goirle.nl en T (013) 5310 610.

Het hele onderzoek moet in twee weken gebeuren. De online vragenlijst is een manier om snel informatie te krijgen van buurtbewoners. Het invullen van de vragenlijst is niet ingewikkeld. Komt u er niet uit? Bel dan gerust met de gemeente T (013) 5310 610.

Zo controleren we of de vragenlijst wordt ingevuld door een buurtbewoner. Alleen buurtbewoners hebben namelijk een geldige code. Elke code mag maar één keer gebruikt worden. Zo zorgen we dat iedereen de vragenlijst maar één keer invult. De code is niet gekoppeld aan personen of adressen dus het onderzoek is anoniem.

Met één vragenlijst per huishouden krijgen we voldoende beeld van het draagvlak in de buurt. De code is niet gekoppeld aan personen of adressen. We weten dus niet hoeveel personen er zijn in het huishouden.

Heeft u geen brief met code? Dan kunt u helaas niet meedoen aan het onderzoek. Woont u wel in de buurt maar heeft u de brief niet gekregen? Bel dan de gemeente via T (013) 5310 610.

De brief wordt op 17 februari huis aan huis bezorgd op ongeveer 500 adressen, dezelfde als de bewonersbrief van eind november. Er kan helaas altijd iets misgaan bij de bezorging. Woont u in die buurt en heeft u op zaterdag 18 februari nog geen brief? Dan kunt u mailen of tijdens openingstijden bellen met de gemeente. U kunt ons bereiken via het e-mailadres noodopvang@goirle.nl en T (013) 5310 610.

Buurtbewoners kunnen zich aanmelden voor de bewonersavond. Hier bespreken we deze onderwerpen in kleine groepjes vragen, ideeën en zorgen die buurtbewoners hebben ingevuld op de vragenlijst.

De afgelopen weken vroegen meerdere inwoners de gemeente om de noodopvang langer open te houden. Zij vinden dat de opvang goed en veilig verloopt. Er zijn geen meldingen van overlast. Daarom vinden deze inwoners dat we als dorp moeten doen wat we kunnen om deze groep te blijven helpen. Ook de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vraagt aan alle gemeenten om de noodopvang langer open te houden. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken. De gemeenteraad besprak dit onderwerp op 7 februari. De afspraak is om te onderzoeken of verlenging wenselijk en mogelijk is. Dat onderzoek start nu en duurt ongeveer twee weken. Op 7 maart discussieert de gemeenteraad erover.

Meerdere inwoners stuurden de gemeente een brief of e-mail. Tijdens het Open Huis werd ook veel over dit onderwerp gesproken. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vraagt aan alle gemeenten om de noodopvang langer open te houden.

Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken en de opvang in Goirle verloopt goed. Dat is waarom wordt gevraagd om verlenging. De gemeente heeft nog geen standpunt ingenomen.

We onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om de noodopvang langer open te houden. Belangrijk is hoe buurtbewoners erover denken. Intussen gaan we ook in gesprek met de pandeigenaar, het COA en het Rode Kruis. Ook hun inbreng is nodig om een besluit te kunnen nemen over mogelijke verlenging. Die gesprekken lopen tegelijk met de peiling onder buurtbewoners. We brengen alle informatie bij elkaar om een afweging te kunnen maken.

De afspraak is om te onderzoeken of verlenging wenselijk en mogelijk is. We brengen alle informatie bij elkaar om een afweging te kunnen maken. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp op dinsdag 7 maart. De besluitvorming hangt af van de uitkomst van dit debat.

Om de doorstroom in de opvang te versnellen, is snelle huisvesting van statushouders noodzakelijk. Nog dit jaar huisvesten gemeenten daarom samen 20.000 statushouders. Dat zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Ook Goirle heeft hiervoor een taakstelling.

Verder zijn plekken nodig in de crisisnoodopvang. Hiervoor werken gemeenten samen binnen de veiligheidsregio. Goirle levert hieraan zeker tot 1 mei een bijdrage met de opvang van maximaal zeventig mensen.

Het kabinet werkt aan een wet waarbij gemeenten verplicht worden om bij te dragen in de asielopvang. De nieuwe wet moet zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere verspreiding van asielzoekers over het land.

In het najaar was er acute behoefte aan opvangplekken vanwege de asielcrisis. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders om de noodopvang te openen. Met extra opvangplekken hielpen we mee om een einde te maken aan de schrijnende situatie voor vluchtelingen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwachtte dat de situatie in april onder controle zou zijn. Het was dus logisch dat de noodopvang zou sluiten. En de einddatum gaf duidelijkheid aan buurtbewoners, bewoners van de noodopvang en alle betrokken partijen.

Nu kwam van verschillende kanten de vraag of de noodopvang verlengd kan worden. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken. De vraag is of we als dorp door willen en kunnen gaan met de noodopvang. Om die vraag te beantwoorden doen we onderzoek. Onderdeel daarvan is dat we de mening vragen van buurtbewoners.

Van verschillende kanten kreeg de gemeente de vraag of de noodopvang verlengd kan worden. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken en Goirle helpt nu mee aan veilige en menselijke opvang. De vraag is of we hier als dorp mee door willen en kunnen gaan. Om deze vraag te beantwoorden, doen we de komende twee weken onderzoek. De mening van buurtbewoners is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

In oktober besloot het college van burgemeester en wethouders om tot 1 mei 2023 noodopvang te bieden in Goirle. Met extra opvangplekken hielpen we mee om een einde te maken aan de schrijnende situatie voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwachtte dat de situatie in april onder controle zou zijn. Het was dus logisch dat de noodopvang zou sluiten. En de einddatum gaf duidelijkheid aan buurtbewoners, bewoners van de noodopvang en alle betrokken partijen.

We gaan in gesprek met buurtbewoners, de pandeigenaar, het COA en het Rode Kruis. Buurtbewoners krijgen een uitnodiging voor een online vragenlijst en een bewonersavond. Tegelijkertijd voeren we gesprekken met de andere partijen. We brengen alle informatie bij elkaar om een afweging te kunnen maken. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp op dinsdag 7 maart.

De gemeente voert het onderzoek zelf uit.

Omdat de afspraak is dat de gemeenteraad op 7 maart het onderwerp bespreekt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Deze afspraak werd gemaakt op 7 februari.

We gaan in gesprek met buurtbewoners, de pandeigenaar, het COA en het Rode Kruis. Buurtbewoners krijgen een uitnodiging voor een online vragenlijst en een bewonersavond.

We vinden het belangrijk om te weten hoe buurtbewoners erover denken. Zij hebben het meest direct te maken met de noodopvang. Betrokkenheid van andere inwoners vinden we ook belangrijk. Zij hebben andere vragen en belangen. Zij kunnen ons bereiken via het e-mailadres noodopvang@goirle.nl of telefonisch via (013) 5310 610.

We onderzoeken de wenselijkheid en mogelijkheden. We weten nog niet hoelang de noodopvang mogelijk zou kunnen blijven. Dat hangt af van onder andere de buurtbewoners, de pandeigenaar, het COA en het Rode Kruis.

De gemeenteraad praat erover op 7 maart. De besluitvorming is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het debat.

De besluitvorming is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het debat op 7 maart.

We brengen alle uitkomsten van het onderzoek bij elkaar. De raad gaat daarover in debat. De besluitvorming is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het debat op 7 maart.

Dat weten we nog niet. We onderzoeken de wenselijkheid en mogelijkheden. Dat hangt af van o.a. de buurtbewoners, de pandeigenaar, het COA en het Rode Kruis.

De gemeente declareert alle kosten bij de Rijksoverheid. Dit is zo afgesproken. Er wordt niets betaald uit de gemeentekas.

Nee, er is nog geen standpunt voor of tegen verlenging. We gaan uiteraard ook met de pandeigenaar in gesprek. Dat is een onderdeel van het onderzoek.

Dat weten we niet. De gemeente heeft een huurcontract afgesloten tot 1 mei. Het is aan de pandeigenaar wat er daarna gebeurt.

Bezwaar tegen het besluit tot noodopvang is niet mogelijk. Over de verlenging is overigens ook nog geen besluit genomen.

In oktober besloot het college van burgemeester en wethouders om tot 1 mei 2023 noodopvang te bieden in Goirle. Met extra opvangplekken hielpen we mee om een einde te maken aan de schrijnende situatie voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwachtte dat de situatie in april onder controle zou zijn. Het was dus logisch dat de noodopvang zou sluiten. En de einddatum gaf duidelijkheid aan buurtbewoners, bewoners van de noodopvang en alle betrokken partijen.

Van verschillende kanten kreeg de gemeente de vraag of de noodopvang verlengd kan worden. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken en Goirle helpt nu mee aan veilige en menselijke opvang. De vraag is of we hier als dorp mee door willen en kunnen gaan. Om deze vraag te beantwoorden, doen we de komende twee weken onderzoek. De mening van buurtbewoners is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Er komen wonen tijdelijk zeventig vluchtelingen van zeventien verschillende nationaliteiten. Meer dan de helft komt uit Syrië. De groep bestaat voor ruim 60% uit families. Er zijn in totaal vijftien kinderen. Deze mensen verbleven eerst in een sporthal (crisisnoodopvang) in Rucphen en daarvoor in Zevenbergen. De medewerkers van het Rode Kruis en de beveiliging ‘verhuisden’ mee. De bewoners kennen elkaar en het personeel dus al. De crisisnoodopvang in Rucphen verliep rustig en veilig. Deze locatie sloot op 1 december. Daarom was er een nieuwe noodopvanglocatie nodig.

Fijn dat u wilt helpen! Als u laat weten wat u wilt doen, kijken wij of dit mogelijk is. Mail uw voorstel naar noodopvang@goirle.nl.

U kunt hierover mailen naar noodopvang@goirle.nl.

Bij meldingen en klachten over of bij de opvanglocatie belt u T 06 8255 2863. U krijgt dan een medewerker van het Rode Kruis of de beveiliging aan de lijn.

Wilt u de politie spreken en is er geen spoed bij? Bel dan T 0900 8844. Bij een acute en/of levensbedreigende situatie belt u 112.

Neem dan contact op met de gemeente Goirle. U kunt ons bereiken via het e-mailadres noodopvang@goirle.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (013) 5310 610.

De bewoners willen graag kennismaken met u als tijdelijke buurtgenoot. Daarom houden ze op 26 januari 2023 een open huis voor buurtbewoners. U kunt dan komen kijken in het gebouw. Een uitnodiging met de datum en verdere details staan in de digitale update over de noodopvang. Kijk hiervoor op www.goirle.nl/noodopvang.

 Buurtbewoners hebben voorgesteld om een klankbordgroep te vormen. We zijn benieuwd of hieraan behoefte is en wat buurtbewoners daarin willen betekenen. Wilt u met ons meedenken over de klankbordgroep? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de gemeente tijdens het open huis op 26 januari 2023.

De gemeente Goirle wil meehelpen om een einde te maken aan de schrijnende situatie voor vluchtelingen. Het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel en alle asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zijn overvol. De Rijksoverheid en alle Nederlandse gemeenten spraken af dat gemeenten opvangplekken regelen. En dat de Rijksoverheid dit betaalt.

In de digitale update leest u hoe het gaat op de locatie. U vindt de digitale update op www.goirle.nl/noodopvang

Nee. Er worden geen Oekraïners opgevangen. De noodopvang is een locatie voor opvang door het COA. Oekraïense vluchtelingen worden niet door het COA opgevangen.

De gemeente declareert alle kosten bij de Rijksoverheid. Dit is zo afgesproken. Er wordt niets betaald uit de gemeentekas.

Kijk hiervoor op deze pagina van de Rijksoverheid

Kijk hiervoor op de website van het COA

Dat gebeurt in overleg met het COA en het Rode Kruis.

De gemeente huurt het pand van de eigenaar voor noodopvang van vluchtelingen. De Rijksoverheid en alle Nederlandse gemeenten spraken af dat gemeenten opvangplekken regelen. En dat de Rijksoverheid dit betaalt.

De bewoners koken zelf en houden het gebouw en de tuin bij. Boodschappen worden dagelijks bezorgd. De kinderen krijgen onderwijs. Er zijn ook een gezamenlijke eetzaal, huiskamer, sanitair, een dokterspost en een kantoor van het Rode Kruis en de beveiliging. Er is altijd iemand van het Rode Kruis om bewoners te helpen. Het Rode Kruis regelt met de bewoners alles wat er moet gebeuren in en om de locatie. Er zijn ook 24 uur per dag drie beveiligers. Zij letten op de naleving van de huisregels en de veiligheid in en rond het gebouw. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor buurtbewoners. ContourdeTwern coördineert de andere activiteiten die bewoners en vrijwilligers organiseren. Dit in overleg met het Rode Kruis. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens moeten alle bewoners binnen zijn.

Informatie hierover vindt u op deze website.

Informatie over het verloop van de asielaanvraag vindt u op deze website

Het COA biedt onderdak aan vluchtelingen die daar recht op hebben. Er zijn op dit moment niet genoeg opvangplekken. Dit komt omdat meer mensen asiel aanvragen dan verwacht. Ook verblijven statushouders langer in de opvang. Dit komt door krapte op de woningmarkt. Omdat er niet genoeg plek is in asielzoekerscentra, vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals het missiehuis in Goirle.

De gemeente huurt het pand van de eigenaar. Samen met het Rode Kruis hebben we het pand ingericht als noodopvang voor vluchtelingen. Dat is nodig omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers niet genoeg opvangplekken heeft. Het Rode Kruis coördineert de noodopvang op de locatie. Er is ook beveiliging. ContourdeTwern coördineert de activiteiten en het vrijwilligerswerk. De Rijksoverheid betaalt alle kosten van de noodopvang.

Vluchtelingen worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het COA koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden. Elk halfjaar moet de gemeente een bepaald aantal statushouders huisvesten. Dat is de ‘taakstelling’.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Goirle. U kunt ons bereiken via het e-mailadres noodopvang@goirle.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (013) 5310 610.