Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. U leest hier hoe we omgaan met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. En wat we willen beschermen of bewaren.

De Omgevingsvisie is de, door de gemeenteraad vastgestelde, visie op de Gôolse en Rielse leefomgeving. Dat is de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren.

Het is goed toeven in de gemeente Goirle. We hebben ‘doenerige’ dorpen en een prachtlandschap. Dat willen we zo houden en versterken. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af. Hoe gaan we daarmee om? Welke ambities hebben we? Welk gebruik past daarbij op deze plek? Per deelgebied maakten we keuzes voor de toekomst. Ook staat op papier hoe we zorgen dat we deze doelen bereiken. Wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is. De Omgevingsvisie inspireert mensen om te komen met ideeën en om ambities op te pakken.

U kunt de informatie uit de Omgevingsvisie gebruiken als:

  • u wilt weten wat het beleid is voor de deelgebieden.
  • u wilt weten wat het beleid is voor de leefomgeving  (bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur enzovoort).
  • u uw plan volgens het bestemmingsplan niet mag uitvoeren. U wilt bijvoorbeeld een een bedrijf beginnen of gaan wonen in een leegstaande winkel. Staat in het bestemmingsplan dat dit niet mag? Dan kunt u de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Past uw plan bij de ambities uit de Omgevingsvisie? Dan is de kans groter dat u mag afwijken van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad stelde de Omgevingsvisie vast in december 2021. De Omgevingsvisie is een levend document. Dat wil zeggen dat we regelmatig bekijken of de inhoud nog actueel is.

Downloads