Omgevingsgesprek, hoe werkt dat?

Bent u van plan een bedrijfspand of winkel te bouwen of te veranderen? Of organiseert u een evenement? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voordat u de vergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek.

Tijdens een omgevingsgesprek praat u met iedereen die te maken heeft met uw plan. Zo laat u zien dat u rekening houdt met uw omgeving. Misschien hebben de andere ondernemers of uw buren een heel goed idee waar u veel aan heeft.
Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het gaat erom dat u als initiatiefnemer uw plannen met de buurt bespreekt. En kijkt of aanpassing mogelijk is om in te spelen op wensen uit de omgeving of zorgen weg te nemen. Misschien voorkomt u zo bezwaren en vertraging van de uitvoering van uw plannen.

Wij vragen u een omgevingsgesprek te houden voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit gesprek is nodig:

  1. bij een bestemmingsplanprocedure;
  2. als u af wilt wijken van een bestemmingsplan;
  3. bij de organisatie van een (wat groter) evenement.

Hoe het omgevingsgesprek eruitziet, is niet in regels vastgelegd. Plannen zijn er in alle soorten en maten. Daarom kan elk omgevingsgesprek weer anders zijn. Kijk op de ‘menukaart omgevingsgesprek’ met alle mogelijkheden.

U nodigt de betrokkenen uit de omgeving op tijd persoonlijk of schriftelijk (per brief, mail of sociale media) uit. Het omgevingsgesprek mag gewoon aan de keukentafel, waarbij u de plannen laat zien. Kan iemand niet aanwezig zijn, dan gaat het overleg toch door. Zorg dan wel dat iedereen op de hoogte is van de plannen.
Hoeveel mensen u uitnodigt, hangt af van de inhoud en de grootte van het plan. Zijn de gevolgen groot? Dan nodigt u meer mensen uit en onderneemt u meer actie om mensen te informeren. Het gaat om iedereen op wie het plan effect kan hebben.

Tijdens het gesprek geeft u de betrokkenen informatie over uw initiatief. Ga respectvol met elkaar om. Alle aanwezigen mogen hun reactie geven. Het bereiken van overeenstemming is niet echt nodig. Het gaat om het verkrijgen van inzicht. Bij ingrijpende plannen of als de relatie met uw buren niet goed is, dan kunt u ervoor kiezen om iemand anders uit te nodigen om het gesprek te begeleiden of voor u het gesprek te voeren.

U zorgt voor een verslag van het gevoerde omgevingsgesprek. Geef in het verslag antwoord op de volgende vragen:

  • Waar en wanneer heeft het omgevingsgesprek plaatsgevonden?
  • Wie zijn uitgenodigd?
  • Wie waren aanwezig?
  • Welke aandachtspunten kwamen naar voren?
  • Wat is de uitkomst van het gesprek?
  • Wat doet u met de opmerkingen, wensen en/of zorgen?

Laat de aanwezigen lezen of alles goed is opgeschreven. En vraag dan of zij het verslag ondertekenen met een paraaf. Bij een verslag van een grote bijeenkomst kunt u enkele (‘neutrale’) mensen vragen of het een goede weergave is van de bijeenkomst. De paraaf is voor de juiste weergave van het gesprek in het verslag en hoeft niet te betekenen dat deze persoon het met de plannen eens is.

Als u het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek hebt bijgesteld, geef dan aan wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Als u het plan niet bijstelt, laat dan weten waarom u daarvoor kiest.

Dit verslag stuurt u naar ons voor het vervolg. 

U kunt persoonlijk contact met ons opnemen via (013) 5310 610 of stuur een e-mail aan omgevingsvergunning@goirle.nl.

Links