Onderscheidingen

Kent u iemand uit de gemeente Goirle die een onderscheiding verdient? U kunt hem of haar daarvoor voordragen bij de gemeente.

Onderscheiding aanvragen?

Als u een kandidaat wilt aanmelden voor een onderscheiding, neem dan eerst contact op met Sabine Simons, telefonisch bereikbaar op T (013) 5310 610 en per e-mail sabine.simons@goirle.nl. Zij houdt zich bezig met deze aanvragen en kan u vertellen wat u daarvoor moet doen.

Informatie over Koninklijke onderscheidingen

Informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u vinden op de website over Koninklijke onderscheidingen. Naast algemene informatie kunt u daar ook het voorstelformulier downloaden. Houd er rekening mee dat de procedure ongeveer een halfjaar in beslag neemt.

Aanvragen voor de Lintjesregen moeten uiterlijk op 15 juni in het jaar hieraan voorafgaand binnen zijn bij de gemeente.

U kunt ook op een ander tijdstip dan de lintjesregen iemand laten onderscheiden. Dit heet 'bij bijzondere gelegenheid', bijvoorbeeld bij een jubileum. Deze aanvraag duurt ongeveer een half jaar.

Wie maakt er kans op een onderscheiding?

Meestal zijn het vrijwilligers die een lintje krijgen. Voorwaarde is dat betrokkene al heel lang (denk aan vijftien jaar of langer) vrijwilliger is, liefst bij zoveel mogelijk verschillende organisaties. Hij of zij moet er heel wat uren per week of per maand in steken en verantwoordelijkheid dragen. Bovendien moet degene die u voorstelt de meeste functies nog steeds te vervullen of er pasgeleden mee gestopt te zijn. Daarom moet u op de aanvraag veel informatie tot in detail geven zoals (betaalde) functies, perioden, aard van de verdiensten, jaartallen, tijdsbesteding etcetera. Langdurig bij dezelfde baas werken gold vroeger als een verdienste die een Koninklijke onderscheiding kon opleveren. Dat is niet meer zo. Wat iemand in een betaalde functie heeft verricht, telt alleen mee als het heel bijzonder is.

Voorbeelden:

  • Celine is al twintig jaar bestuurslid van de tennisclub én van de kerk. Haar vrijwilligerswerk kost haar wel tien uur per week. Een aanvraag voor een onderscheiding is kansrijk.
  • Hanneke is al vijftig jaar lid van de zangvereniging. Ze heeft nooit in het bestuur of een commissie gezeten en heeft er alleen gezongen. Ze heeft geen andere verdiensten. Een lintje komt niet in beeld.
  • Als mantelzorger verzorgt Omar al 25 jaar zijn vrouw die een hersenbloeding heeft gehad. Deze eerstelijns-mantelzorg komt niet voor een onderscheiding in aanmerking. Een aanvraag voor Omar is toch kansrijk, als blijkt dat hij zich als mantelzorger even lang inzet voor zijn gehandicapte buurman én voor zijn dementerende nicht in Hilvarenbeek.

Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Goirle kent twee gemeentelijke onderscheidingen: het ereteken (in de volksmond 'de gouden speld' genoemd) en het ereburgerschap. Voor deze gemeentelijke onderscheidingen komen mensen in aanmerking die (zeer) grote verdiensten voor de Goirlese of Rielse samenleving hebben. Een gemeentelijke onderscheiding wordt toegekend door de gemeenteraad. Ook voor het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding is een goede voorbereiding noodzakelijk. Informeer bij Sabine Simons van kabinetszaken. Zij is telefonisch bereikbaar op (013) 5310 610 en per e-mail sabine.simons@goirle.nl.