Overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. Maak hiervoor een afspraak.

Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen:

Aangifte overlijden doorgeven

Bij een overlijden moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Als u zelf aangifte doet van overlijden, maak dan een afspraak met de gemeente. 

Overlijdensakte aanvragen

U kunt een overlijdensakte aanvragen als het overlijden in Goirle of Riel heeft plaatsgevonden. De kosten hiervoor zijn € 15,70. 

Registratie levenloos geboren kind

Ouders kunnen op verzoek hun levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (Wet BRP). De registratie is ook mogelijk voor kinderen die in het verleden zijn overleden. De burgerlijke stand van de gemeente Goirle overlegt met u op welke manier u uw verzoek wilt doen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook via de website van de Rijksoverheid.

Begraafplaatsen in onze gemeente