Informatie over laadpalen

De gemeente Goirle wil het gebruik van elektrische en hybride auto's mogelijk maken en stimuleren. Wij zien in de gemeente een toename van het gebruik van elektrisch en hybride rijdende auto's. Er zijn daarom steeds meer inwoners die behoefte hebben aan een laadpaal in de buurt.

Vooraankondiging

U bent waarschijnlijk op deze pagina terechtgekomen omdat u een vooraankondigingsbord bij een openbare parkeerplaats heeft aangetroffen. Met dit bord willen wij onze inwoners nog vóórdat er een verkeersbesluit wordt genomen, informeren over ons voornemen om op die plaats een oplaadpunt te maken voor elektrisch en hybride rijdende auto's.

En nu?

Het bord verschijnt ongeveer twee weken voordat er een verkeersbesluit wordt genomen. In deze periode kunt u suggesties of opmerkingen aan ons doorgeven. Wij kunnen bij het nemen van het verkeersbesluit rekening houden met de eventuele suggesties en opmerkingen die wij ontvangen. Nadat het verkeersbesluit is gepubliceerd heeft u 6 weken om bezwaar te maken. Het besluit wordt pas uitgevoerd nadat de bezwaartermijn verlopen is en eventuele bezwaren zijn afgehandeld.

Heeft u vragen?

Mocht u over deze pagina vragen hebben, of suggesties willen doorgeven dan kunt u contact opnemen met het team 'Verkeer' via telefoonnummer (013) 5310 610 of via verkeer@goirle.nl