Wethouder Peter van Dijk

Peter van Dijk is wethouder bij de gemeente Goirle sinds 28 juni 2022

Peter van Dijk

Peter van Dijk is 28 juni 2022 geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente Goirle.

 • Financiën
 • Economische zaken/economisch beleid
 • MKB
 • Openbare ruimte, biodiversiteit, en infrastructuur (inclusief kap- en uitritvergunningen)
 • Bedrijventerreinen
 • Recreatie en Toerisme
 • Kermis
 • Verkeer en mobiliteit
 • MIRT A58
 • Kunst, monumenten, erfgoed en archeologie
 • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed (exclusief onderwijs-, sport- en culturele accommodaties)
 • Grondstoffenbeleid en circulaire economie
 • Subsidies op de bovengenoemde terreinen
 • Projectwethouder Strategische heroriëntatie
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
 • Vertegenwoordiger ten aanzien van NV Brabant Water en de NV TWM;
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG);
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van het (op te richten) Regionaal Ontwikkelbedrijf (ihkv REKS).