Privacy & cookies

De gemeente Goirle respecteert de privacy van bezoekers van de website. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving.

Waarom verwerkt de website persoonsgegevens?

Via deze website bieden wij u onder andere de mogelijkheid om diensten aan te vragen, meldingen te doen of een afspraak te maken. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per onderwerp. U ziet per onderwerp terug waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn.

Beveiliging

Dit is een beveiligde website. Goirle gebruikt voor de beveiliging van gegevens een beveiligingsmanagement systeem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Dit is de Baseline informatiebeveiliging gemeenten. Het bedrijf dat de website host, maakt gebruik van de vergelijkbare internationale norm ISO 27001 voor de beveiliging. Beveiliging beperkt het risico op onrechtmatig gebruik van uw gegevens door derden, maar sluit dat risico nooit uit. Als u denkt dat uw persoonsgegevens ten onrechte bij anderen terecht zijn gekomen dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming per mail.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer over uw rechten kunt u zien bij Info over verwerken persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming. Dit is een functionaris die onafhankelijk advies geeft aan de gemeente over het verwerken van persoonsgegevens en daar toezicht op houdt. Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken. U kunt ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 

Verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Goirle

De gemeente verwerkt meer gegevens en voor meerdere doelen dan alleen via de website. Gegevens die u opgeeft via de website en niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze opgaf, vernietigen wij als ze voor dat doel niet meer nodig. Dezelfde persoonsgegevens van u die wij voor andere doelen hebben, kunnen dan dus toch nog steeds bij ons aanwezig zijn. Wilt u weten hoe wij in het algemeen met uw persoonsgegevens om gaan, kijk dan bij Informatie over verwerking van persoonsgegevens.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Die informatie wordt door uw browser bewaard. Andere pagina's op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het websitesysteem weet of u bijvoorbeeld bent ingelogd of niet.

Waarom gebruiken we cookies?

We maken gebruik van functionele en analytische cookies.

  • De functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren.
  • De analytische cookies gebruiken we om inzicht te krijgen in onze bezoekersstatistieken met als doel om de website te laten voldoen aan de behoefte van de bezoeker. Daarnaast worden deze analytische cookies gebruikt om onze website te verbeteren. We delen deze gegevens niet met anderen.

Geen tracking cookies

We hebben in Google Analytics ingesteld dat er géén tracking cookies worden geplaatst. Dit betekent dus dat wij géén internetgedrag van onze bezoekers vastleggen. Onze instellingen in Google Analytics zijn privacyvriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

We verwerken met deze functionele en analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar deze hebben vrijwel geen gevolgen voor de privacy van een websitebezoeker. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen.

Liever géén cookies?

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geweigerd of dat vooraf toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies. U kunt zo zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website ConsuWijzer.

Op 19 februari 2019 is door de drie B&W-colleges één generiek beleid voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk vastgesteld voor informatieveiligheid en privacy (vaak afgekort tot ‘IV&P). Dit beleid is op 13 maart 2019 gepubliceerd. In dit beleid zijn informatieveiligheid en privacy, twee vakgebieden met een grote overlap en samenhang, gebundeld. Het beleid heet officieel ‘strategisch beleid informatieveiligheid en privacy 2019-2021’. In dit beleid is vastgelegd welke wettelijke kaders en normen er zijn, waaraan de gemeenten moeten voldoen en hoe dit binnen de gemeentelijke organisatie moet worden vormgegeven. Het beleidsplan vormt de basis waarop informatieveiligheid en privacy verder uitgewerkt worden in de gemeentelijke organisaties.