Privacy & cookies

De gemeente Goirle respecteert de privacy van bezoekers van de website. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving.

Waarom verwerkt de website persoonsgegevens?

Via deze website bieden wij u onder andere de mogelijkheid om diensten aan te vragen, meldingen te doen of een afspraak te maken. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per onderwerp. U ziet per onderwerp terug waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn.

Technische persoonsgegevens

Als u de website bezoekt dan wordt het adres van uw aansluiting met het internet (IP-adres) vastgelegd. Ook kan een adres van het apparaat waarmee u de website bezoekt (MAC-adres) vastgelegd worden. Ook dit zijn persoonsgegevens. Ze kunnen informatie geven over wie u bent en waar u bent. Deze gegevens gebruiken we voor beheers- en controle doeleinden.

Beveiliging

Dit is een beveiligde website. Goirle gebruikt voor de beveiliging van gegevens een beveiligingsmanagement systeem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Dit is de Baseline informatiebeveiliging gemeenten. Het bedrijf dat de website host, maakt gebruik van de vergelijkbare internationale norm ISO 27001 voor de beveiliging. Beveiliging beperkt het risico op onrechtmatig gebruik van uw gegevens door derden, maar sluit dat risico nooit uit. Als u denkt dat uw persoonsgegevens ten onrechte bij anderen terecht zijn gekomen dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming per mail.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer over uw rechten kunt u zien bij Info over verwerken persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming. Dit is een functionaris die onafhankelijk advies geeft aan de gemeente over het verwerken van persoonsgegevens en daar toezicht op houdt. Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken. U kunt ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 

Verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Goirle

De gemeente verwerkt meer gegevens en voor meerdere doelen dan alleen via de website. Gegevens die u opgeeft via de website en niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze opgaf, vernietigen wij als ze voor dat doel niet meer nodig. Dezelfde persoonsgegevens van u die wij voor andere doelen hebben, kunnen dan dus toch nog steeds bij ons aanwezig zijn. Wilt u weten hoe wij in het algemeen met uw persoonsgegevens om gaan, kijk dan bij Informatie over verwerking van persoonsgegevens.

Waarom worden cookies gebruikt?

Goirle.nl plaatst kleine bestanden, bekend als 'cookies', op uw computer om informatie te verzamelen over hoe u gebruik maakt van de website. Hierdoor is het mogelijk om:

  • te meten hoe de website wordt gebruikt, zodat deze kan worden bijgewerkt en verbeterd gebaseerd op uw behoeften
  • te onthouden welke meldingen u heeft gezien, zodat we ze niet tot vervelens toe laten zien.

Cookies van goirle.nl worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Hoe worden de cookies gebruikt op goirle.nl?

We gebruiken de dienst Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker. Daarnaast gebruiken we het om de website te verbeteren. Google Analytics houdt informatie bij over:

  • de pagina's die u bezoekt op Goirle.nl
  • hoe lang u blijft op iedere Goirle.nl pagina
  • hoe u op de website bent gekomen
  • waar u op klikt wanneer u de website gebruikt

We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie, bijvoorbeeld uw naam of adres. Bovenstaande informatie kan dus niet gebruikt worden om er achter te komen wie u bent. We staan niet toe dat Google onze verzamelde informatie gebruikt of deelt met anderen.

Op 19 februari 2019 is door de drie B&W-colleges één generiek beleid voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk vastgesteld voor informatieveiligheid en privacy (vaak afgekort tot ‘IV&P). Dit beleid is op 13 maart 2019 gepubliceerd. In dit beleid zijn informatieveiligheid en privacy, twee vakgebieden met een grote overlap en samenhang, gebundeld. Het beleid heet officieel ‘strategisch beleid informatieveiligheid en privacy 2019-2021’. In dit beleid is vastgelegd welke wettelijke kaders en normen er zijn, waaraan de gemeenten moeten voldoen en hoe dit binnen de gemeentelijke organisatie moet worden vormgegeven. Het beleidsplan vormt de basis waarop informatieveiligheid en privacy verder uitgewerkt worden in de gemeentelijke organisaties.