Herinrichting Baronielaan

Vanaf eind oktober 2018 tot eind maart 2019 heeft de gemeente Goirle de Baronielaan opnieuw ingericht vanwege haar verouderde staat, met name het asfalt. De Acacialaan kreeg daarnaast drempels op de kruisingen.

Wat hebben we gedaan?

De volgende werkzaamheden voerden we uit:

  • Om de weg veiliger te maken, verlaagden we de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Ook vervingen we het asfalt door betonklinkers, werd de rijbaan ongeveer 1 meter smaller en kwamen er verkeersdrempels om de snelheid te remmen.
  • Op de kruising Kempenlaan-Baronielaan kwam een veilige fietsoversteek.
  • Trottoirs en parkeervakken werden opgeknapt.
  • Op een aantal plaatsen kapten we bomen, zodat de bestaande bomen meer groeiruimte kregen. Ook plantten we enkele nieuwe bomen.
  • Gebreken aan de riolering zijn hersteld. Daarnaast werd op een aantal plaatsen een gescheiden riolering aangelegd, om regenwater milieuvriendelijk af te voeren.
  • De openbare verlichting werd vervangen door nieuwe lichtmasten met led-armaturen.
  • De verbinding tussen beide zijden van het park is versterkt en het stroompje in het park is speels benadrukt.
  • Op de kruisingen van de Acacialaan met de Spoorbaan, Peppelgaard en De Dieze zijn drempels gelegd.

Stand van zaken

Het project is eind maart succesvol afgerond. Er volgt nog een evaluatie.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over het project neemt u contact op met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.