Herinrichting Baronielaan

De Baronielaan is verouderd. Vooral het asfalt is in slechte staat. Daarom richt de gemeente Goirle de Baronielaan in 2018 opnieuw in. Tegelijkertijd wordt de Acacialaan voorzien van drempels op de kruisingen.

Wat gaan we doen?

De volgende werkzaamheden voeren we uit:

  • Om de weg veiliger te maken, verlagen we de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Daarom vervangen we het asfalt door betonklinkers, wordt de rijbaan ongeveer 1 meter smaller en komen er verkeersdrempels om de snelheid te remmen.
  • Op de kruising Kempenlaan-Baronielaan komt een veilige fietsoversteek.
  • Trottoirs en parkeervakken worden opgeknapt.
  • Op een aantal plaatsen kappen we bomen, zodat de bestaande bomen meer groeiruimte krijgen. Ook zullen we enkele nieuwe bomen planten.
  • Gebreken aan de riolering worden hersteld. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen een gescheiden riolering aangelegd, om regenwater milieuvriendelijk af te voeren.
  • De openbare verlichting wordt vervangen door nieuwe lichtmasten met led-armaturen.
  • We versterken de verbinding tussen beide zijden van het park en benadrukken speels het stroompje in het park.
  • Op de kruisingen van de Acacialaan met de Spoorbaan, Peppelgaard en De Dieze gaan we drempels leggen.

Stand van zaken

In opdracht van de gemeente Goirle is Heijmans Infra op maandag 29 oktober gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Baronielaan (fase 1). Vanaf maandag 10 december is een start gemaakt met het 2e deel van fase 2; het gedeelte vanaf Den Brem/De Gagel tot en met Baronielaan nummer 30 is dan aan de beurt.  In de Kerstvakantie ligt het werk stil. Vanaf 8 januari gaat het werk verder in het gedeelte van de Baronielaan dat loopt van het Wit Hollandven tot en met de kruising Kempenlaan.

Planning en bereikbaarheid

Op woensdag 27 februari 2019 wordt gestart met de werkzaamheden in fase 4 en 5. De tijdelijke omleidingsroutes worden aangegeven.

Na 1 maart is de Baronielaan vanaf De Dieze tot en met het Baarsven weer beschikbaar.

Fase 3: Ganzeven ter hoogte van nr. 24: t/m 26 februari
             Baarsven: t/m 1 maart
Fase 4: Wit Hollandven t/m kruising Kempenlaan: van 27 februari t/m 22 maart
Fase 5: Kruising De Dommel-Acacialaan: 11 maart t/m 15 maart
              Kruising Spoorbaan-Acacialaan: 18 maart t/m 29 maart
              Inrit De Beerze en inrit De Reusel: 18 t/m 29 maart

Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Meer informatie

In de bewonersbrief staat meer praktische informatie over de werkzaamheden en tijdelijke voorzieningen.

Neem voor meer informatie over het project contact op met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.