Herinrichting Baronielaan

De Baronielaan is verouderd. Vooral het asfalt is in slechte staat. Daarom richt de gemeente Goirle de Baronielaan in 2018 opnieuw in. Tegelijkertijd wordt de Acacialaan voorzien van drempels op de kruisingen.

Wat gaan we doen?

De volgende werkzaamheden voeren we uit:

  • Om de weg veiliger te maken, verlagen we de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Daarom vervangen we het asfalt door betonklinkers, wordt de rijbaan ongeveer 1 meter smaller en komen er verkeersdrempels om de snelheid te remmen.
  • Op de kruising Kempenlaan-Baronielaan komt een veilige fietsoversteek.
  • Trottoirs en parkeervakken worden opgeknapt.
  • Op een aantal plaatsen kappen we bomen, zodat de bestaande bomen meer groeiruimte krijgen. Ook zullen we enkele nieuwe bomen planten.
  • Gebreken aan de riolering worden hersteld. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen een gescheiden riolering aangelegd, om regenwater milieuvriendelijk af te voeren.
  • De openbare verlichting wordt vervangen door nieuwe lichtmasten met led-armaturen.
  • We versterken de verbinding tussen beide zijden van het park en benadrukken speels het stroompje in het park.
  • Op de kruisingen van de Acacialaan met de Spoorbaan, Peppelgaard en De Dieze gaan we drempels leggen.

Stand van zaken

Heijmans Infra is op 29 oktober gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting. Tijdens de werkzaamheden kan buslijn 2 geen gebruik maken van de Baronielaan, deze rijdt dan over de Kempenbaan. Arriva zal de reizigers hier zelf over informeren.

Vervolg

Om de straat bereikbaar te houden en de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken, voeren wij het werk in fases uit: 

2018
Fase 1 maandag 29 okt tot vrijdag 30 nov            De Dieze tot Akkerwinde
Fase 2 maandag 12 nov tot vrijdag 14 dec            Akkerwinde tot en met Baronielaan 30
Fase 3 maandag 10 dec tot vrijdag 25 jan             Baronielaan 30 tot Wit Hollandven

2019
Fase 4 maandag 14 jan tot vrijdag 15 feb             Wit Hollandven tot en met kruising Kempenlaan
Fase 5 maandag 28 jan tot vrijdag 15 feb             Plateaus rijbaan Acacialaan en kruising de Dommel

Meer informatie

In de bewonersbrief staat meer praktische informatie over de werkzaamheden en tijdelijke voorzieningen.

Neem voor meer informatie over het project contact op met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.