Herinrichting Baronielaan

Vanaf eind oktober 2018 tot eind maart 2019 heeft de gemeente Goirle de Baronielaan opnieuw ingericht vanwege haar verouderde staat, met name het asfalt. De Acacialaan kreeg daarnaast drempels op de kruisingen.

Wat hebben we gedaan?

De volgende werkzaamheden voerden we uit:

  • Om de weg veiliger te maken, verlaagden we de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Ook vervingen we het asfalt door betonklinkers, werd de rijbaan ongeveer 1 meter smaller en kwamen er verkeersdrempels om de snelheid te remmen.
  • Op de kruising Kempenlaan-Baronielaan kwam een veilige fietsoversteek.
  • Trottoirs en parkeervakken werden opgeknapt.
  • Op een aantal plaatsen kapten we bomen, zodat de bestaande bomen meer groeiruimte kregen. Ook plantten we enkele nieuwe bomen.
  • Gebreken aan de riolering zijn hersteld. Daarnaast werd op een aantal plaatsen een gescheiden riolering aangelegd, om regenwater milieuvriendelijk af te voeren.
  • De openbare verlichting werd vervangen door nieuwe lichtmasten met led-armaturen.
  • De verbinding tussen beide zijden van het park is versterkt en het stroompje in het park is speels benadrukt.
  • Op de kruisingen van de Acacialaan met de Spoorbaan, Peppelgaard en De Dieze zijn drempels gelegd.

Uitslag enquête herinrichting Baronielaan

Vanaf eind oktober 2018 tot eind maart 2019 heeft de gemeente Goirle de Baronielaan opnieuw ingericht. Zo is onder andere de maximumsnelheid van 50 km/u verlaagd naar 30 km/u. Ook is het asfalt vervangen door betonklinkers, werd de rijbaan ongeveer één meter smaller en kwamen er verkeersdrempels om de snelheid af te remmen. We waren benieuwd wat de omwonenden vonden van de veranderingen en hielden een enquête onder de bewoners van de Baronielaan en Acacialaan.

Respons
Naar aanleiding van 275 verzonden uitnodigingen hebben we 46 reacties gehad. Al met al een respons van 17%. De meeste respondenten reageerden positief op de veranderingen (75%). 65,2 % vond de verkeersveiligheid in de Baronielaan verbeterd tot sterk verbeterd. Iedereen was het erover eens dat de uitstraling van de laan verbeterd is. Wat betreft de parkeerruimte vindt 47,8 % dat deze verbeterd is en 26.1% vindt de situatie dezelfde gebleven. 39.1 % was positief over het groen, 15,2% vond het slechter geworden. 65.2% vindt de openbare verlichting erop vooruitgegaan.

Beoordelingen
Er zijn ook vragen gesteld over de communicatie over het project en de kwaliteit van het werk. 82,6 procent gaf Heijmans een 8 of meer voor de kwaliteit van het werk. Ook de communicatie en informatievoorziening scoorden hoog (71,8 % gaf een 8 of hoger). 60,1% was zeer tevreden over de manier waarop met meldingen en wensen is omgegaan (8 of hoger). 84,7% was tevreden over de maatregen waarmee de overlast werd beperkt.

Inspraak
Gemeente Goirle vindt het belangrijk dat inwoners inspraak hebben bij de werkzaamheden in de wijken. De omwonenden van de Baronielaan werden ook gevraagd mee te denken. Zij waren zeer tevreden over de mate waarop zij invloed konden uitoefenen op het ontwerp en de verdere uitwerking ervan (60% gaf een 7 of hoger) en de manier waarop zij voorafgaand en tijdens de uitvoering zijn geïnformeerd (67,3 % gaf een 8 of hoger). Meer dan 80% vond het goed tot zeer goed dat zij gevraagd zijn om een steentje bij te dragen aan de klimaatrobuustheid door het loskoppelen van de hemelwaterafvoer. Meer dan 90% wil bij een volgend project het liefst door een bewonersbrief op de hoogte worden gehouden. 30,4 % kiest voor een bewonersavond en 28,3% wil graag informatie op de projectpagina op onze website.

Bedankt
Er zijn ook verschillende opmerkingen gemaakt. Deze worden in het projectteam besproken en meegenomen in andere projecten. Wij danken alle omwonenden die de enquête hebben ingevuld en naar ons toegestuurd. 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over het project neemt u contact op met projectleider Tim Hinssen, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.