Verminderen wateroverlast Abcovenseweg-Beeksedijk

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Periodes van droogte worden afgewisseld met hevigere regenbuien. Deze regenbuien zorgen ervoor dat we telkens weer te maken krijgen met water op straat, want ons rioleringsstelsel heeft niet de capaciteit om deze hoeveelheid water te verwerken. Binnen onze gemeente geldt dat vooral op de nogal laaggelegen Abcovenseweg en Beeksedijk. Daarom gaan we hier in 2018 enkele maatregelen treffen. Dan wordt de kans op wateroverlast minder.

Wat gaan we doen?

We treffen drie maatregelen:

  • Maatregel 1: plaatsen overstortput
    In de Beeksedijk tussen de fiets- en autobrug komt een overstortput voor de riolering. Als het dan hevig regent, kan het rioolstelsel het teveel aan water rechtstreeks overstorten op de Nieuwe Leij.
  • Maatregel 2: leggen extra leiding en verwijderen bergingszak
    Langs de vijver aan de Abcovenseweg leggen we een extra leiding aan met een diameter van 90 cm. Zo kan er meer water afgevoerd worden. Tegelijkertijd verwijderen we de bergingszak in de vijver, omdat deze niet goed werkt en veel onderhoudskosten met zich meebrengt. 
  • Maatregel 3: verbeteren afwatering
    Op enkele plaatsen verbeteren we de afwatering, zodat het water dat op straat komt, sneller naar de vijver of sloot stroomt. We maken bijvoorbeeld de greppel schoon, verbreden de goot en verlagen het fiets- en wandelpad.

Stand van zaken

Nu zijn we druk bezig met de voorbereiding. Zo stellen we tekeningen op en selecteren een aannemer met de juiste kennis en ervaring: deze moet ons ondersteunen in de voorbereiding en de uitvoering op zich nemen.

Planning

Na het selecteren van de aannemer, gaan we van februari tot juni 2018 het project verder voorbereiden, zodat we van juni tot augustus 2018 de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen of appen met Civil Support, T 06 - 518 192 60 of mailen naar info@civilsupport.nl.

Links