Ecologische verbindingszone Bels Lijntje

We leggen een ecologische verbindingszone (EVZ) langs het Bels Lijntje in Riel omdat leefgebieden van dieren en insecten steeds kleiner worden. We willen in onze gemeente een fijne, veilige plek creëren voor kleine zoogdieren, vlinders en bijen. Brouwers Groen werkte de ontwerpen per locatie uit met behulp van de input van omwonenden, overige betrokkenen en omgevingsfactoren.

 • We leggen een aantal ‘stapstenen’ aan. Dat zijn grotere stukken (landbouw)grond die we voor kleine zoogdieren, vlinders en bijen inrichten met speciale bloemen en planten.
 • We zaaien op diverse plekken bloemenmengsels die goed zijn voor bijen, vlinders en andere insecten.
 • We maken een insectenhotel van boomstammen.
 • We creëren op een aantal plekken met wit zand een ideale verblijfplaats voor bijen.
 • We creëren op een aantal locaties takkenrillen.
 • We brengen struweel en bomen aan.
 • We realiseren een tweetal poelen.

Op de volgende locaties zijn stapstenen aangelegd:

 • locatie 3 Zeggestraat, Riel;
 • locatie 4a Kwartierlaan, Riel;
 • locatie 4b Hofgang, Riel;
 • locatie 5 tussen Looienhoek en De Kiek;
 • locatie 6 Rielseweg, Alphen.

Ontwerp en toelichting via Vebego: www.bit.ly/belslijntje