Faunapassage

De gemeente Goirle gaat een faunapassage aanleggen. Deze faunapassage komt tussen de nieuwe rotonde bij Natuurpoort De Roovertsche Ley en de Belgische grens. Doel hiervan is de natuurgebieden ten westen en oosten van de Turnhoutsebaan weer met elkaar te verbinden. Dan kunnen amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren veilig tussen de natuurgebieden bewegen.

Wat gaan we doen?

De faunapassage bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een ecoduct;
  • een (kleinere) tunnel onder de weg door;
  • een tunnelbuis over het ecoduct heen;
  • een vleermuiskelder;
  • diverse poelen;
  • een ven;
  • 2 km afrastering langs de Turnhoutsebaan;
  • vijftien jaar onderhoud;
  • uitgebreide monitoring met camera's en een aparte website waar de waarnemingen gedeeld worden.

Stand van zaken

In september is aannemer Ploegam gestart met de uitvoerende werkzaamheden: het aanleggen van het ven, aanbrengen van de fundering, realiseren van de benodigde ophogingen en het plaatsen van de wanden.

Excursies
Wilt u graag meer weten over het project, de bouw en de flora en fauna? Meldt u dan aan voor één van de drie excursies met een ecoloog. Deze vinden plaats op 12 oktober, 16 november en 7 december van 14.00-15.00 uur. Aanmelden kan via: faunapassagegoirle@ploegam.nl.

De eerste excursiedata zitten op dit moment vol. Daarom heeft de organisatie een nieuwe datum toegevoegd: op vrijdag 14 december vindt een vierde excursie plaats.

 

 

Vervolg

In november zijn de betonnen liggers over de weg geplaatst worden. Hierna gaan we verder met het afwerken en aankleden van de faunapassage met hout en stenen. Het gehele gebied wordt daarna opnieuw aangeplant, ingericht en voorzien van afrastering. We verwachten dat de faunapassage in januari 2019 klaar zal zijn. Op de website vindt u meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie

U vindt meer informatie op een speciale website over de faunapassage. Verder kunt u contact met projectleider Tim Hinssen opnemen als u meer informatie wilt:  T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.