Faunapassage

De gemeente Goirle gaat een faunapassage aanleggen. Deze faunapassage komt tussen de nieuwe rotonde bij Natuurpoort De Roovertsche Ley en de Belgische grens. Doel hiervan is de natuurgebieden ten westen en oosten van de Turnhoutsebaan weer met elkaar te verbinden. Dan kunnen amfibieƫn, reptielen en kleine zoogdieren veilig tussen de natuurgebieden bewegen.

Wat gaan we doen?

De faunapassage bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een ecoduct;
  • een (kleinere) tunnel onder de weg door;
  • een tunnelbuis over het ecoduct heen;
  • een vleermuiskelder;
  • diverse poelen;
  • een ven;
  • 2 km afrastering langs de Turnhoutsebaan;
  • vijftien jaar onderhoud;
  • uitgebreide monitoring met camera's en een aparte website waar de waarnemingen gedeeld worden.

Stand van zaken

In juni 2017 zijn vier plannen ingediend voor de bouw van de faunapassage. Aannemer Ploegam heeft de aanbesteding gewonnen, omdat dit bedrijf de meeste meerwaarde kon bieden. Op 20 november 2017 is de overeenkomst getekend tussen Ploegam en de gemeente Goirle. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo is inmiddels de speciale website over de faunapassage klaar. Deze website zal uiteraard tijdens de uitvoering van het project verder gevuld worden, zodat u de bouw kunt volgen.

Vervolg

Na het doorlopen van de vergunningenprocedure, kan Ploegam starten met de aanleg. Waarschijnlijk is dat in de tweede helft van mei of begin juni. We verwachten dat de faunapassage in november/december 2018 opgeleverd wordt.

Meer informatie

U vindt meer informatie op een speciale website over de faunapassage. Verder kunt u contact met projectleider Tim Hinssen opnemen als u meer informatie wilt:  T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.