Faunapassage

De gemeente Goirle heeft een faunapassage aangelegd over de Turnhoutsebaan, vlakbij de Belgische grens. Deze faunapassage, die de naam "Over Heide" heeft gekregen, verbindt de natuurgebieden Gorp en Roovert en De Regte Heide met elkaar. Hierdoor kunnen verschillende (kleine) zoogdieren (zoals reeën, marterachtigen, konijnen, hazen en dassen), amfibieën en reptielen veilig de weg oversteken en voorkomen we aanrijdingen met wild. Naast een ecoduct bestaat de faunapassage ook uit een klein wildtunnel onder de weg door, een tunnel over het ecoduct heen, een vleermuiskelder, een groot ven, drinkpoelen en afrastering.

Vanaf de zomer van 2018 is er gebouwd aan de faunapassage. Het werk is in maart 2019 opgeleverd. De officiële opening, door Commissaris der Koning Wim van de Donk, vond plaats op woensdagmiddag 12 juni. Hierbij werd ook de naam bekendgemaakt, in bijzijn van de bedenkers van de naam. Deze YouTube-video geeft een goede impressie van de feestelijke opening.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk (zoog)dieren in het gebied gebruik gaan maken van de faunapassage. Om dit te monitoren houden we de faunapassage in de gaten met camera's, sporenbedden en veldwerk door een ecoloog. We delen interessante waarnemingen via social media en op de speciale website van de faunapassage. De eerste resultaten overtreffen onze verwachtingen! Tijdens de eerste maanden na ingebruikname is het ecoduct gebruikt door negen soorten zoogdieren: ree, wild zwijn, konijn, haas, egel, steenmarter, wezel, gewone bosmuis en veldmuis. Ook is de gewone pad aangetroffen op de faunapassage. Daarnaast zien we dat de tunnel gebruikt wordt door de vos, egel en bosmuis. Conclusie is dat de faunapassage, ondanks de korte periode dat deze in gebruik is, door alle gewenste diersoorten gebruikt wordt. Op de website van de faunapassage vindt u een uitgebreid eerste rapport van de ecoloog.

Meer informatie over de faunapassage vindt u op de website van de Faunapassage. Ook kunt u contact opnemen met projectleider Tim Hinssen T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.