Project hoofdroute Riel

De gemeente pakt Hoofdroute Riel aan: de verharding wordt vervangen door geluidsarme klinkers. Dit om de geluidsoverlast te verminderen, die aanwonenden en ondernemers ervaren als er verkeer door de straat rijdt.

Wat kunt u verwachten?

De gemeente vervangt de verharding door geluidsarme klinkers op de:

 • Dorpstraat (tussen de Kerkstraat-Tilburgseweg);
 • Kerkstraat;
 • Tilburgseweg (deel binnen de bebouwde kom);
 • Alphenseweg (tot de komgrens).

Daarnaast pakt de gemeente ook de volgende knelpunten aan:

 • komgrens Riel vanuit Goirle;
 • komgrens Riel vanuit Alphen;
 • bocht bij de kruising Dorpstraat-Tilburgseweg;
 • de fietsstroken;
 • het riool.

Er zal geen volledige herinrichting plaatsvinden, de trottoirs worden niet aangepakt of herbestraat en bestaande verkeersmaatregelen worden niet verwijderd.

Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw uit Goirle voert de werkzaamheden uit.

Stand van zaken

Dinsdag 22 mei is begonnen met de werkzaamheden aan de kruising Dorpstraat - Tilburgseweg en de Tilburgseweg richting Goirle. De Beatrixstraat is weer open. Vanuit Alphen - Baarle Nassau zijn het centrum, het bedrijventerrein en de Boerenschuur in Riel weer normaal te bereiken. Helaas is het niet mogelijk om zonder overlast aan een doorgaande route te werken. We begrijpen dat dit vervelend is en vragen uw begrip hiervoor. Ook verzoeken we u de omleidingsroutes te gebruiken als u niet in het dorp zelf hoeft te zijn. Let dus op de borden ter plekke en volg die op.

Vervolg

Als alles meewerkt, haalt Paulissen Wegenbouw de opgelopen achterstand in. Naar verwachting wordt fase 10 op 8 juni afgerond ter hoogte van de Tilburgseweg 18. Hierna komen nog twee fasen. Zodra er meer zekerheid is over de data, leest u dat hier. Omwonenden krijgen tijdig een brief.

Omleiding

Verkeersveiligheid staat bovenaan. Bovendien is het voor omwonenden ook prettig als u de aanwijzingen volgt:

 • Als u bijvoorbeeld niet in Riel hoeft te zijn, dan is het sneller om de A58 te gebruiken, vervolgens bij de afslag Gilze-Riel eraf te gaan (N260) en de Langenbergseweg te volgen.
 • Wanneer u wel in Riel zelf moet zijn, adviseren we u om de verbeterde Rielsedijk te nemen vanaf de Tilburgseweg om dan via de Goirleseweg weer op de Dorpstraat uit te komen, vice versa).
 • Wie bij de Dorpstraat, Zandeind en Gilzerbaan moet zijn, adviseren we om de A58, de afslag Gilze - Riel N260 te nemen om vervolgens via Langenbergseweg, Tilburgsebaan, Spoelstraat en Rielsebaan te rijden, vice versa.

De omleiding over de Goorweg en Spaanse Hoek is komen te vervallen. En vanuit Alphen en Baarle-Nassau is Bedrijventerrein Riel, centrum Riel en De Boerenschuur weer normaal te bereiken. Bij verkeersmaatregelen  ziet u de omleidingen op tekening.

Busdienst

De bus rijdt tot en met fase 11 (dat is tot vlak voor de kruising met Lange Voren) nog via de Vonderstraat en Goirleseweg. In fase 12, als vanaf de Lange Voren wordt gewerkt tot het einde van de dorpskom, moet ook de bus via de Rielsedijk en Goirleseweg omrijden.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen of appen met de omgevingsmanager, T 06 - 518 192 60 of mailen naar info@civilsupport.nl.