Project hoofdroute Riel

De gemeente pakt Hoofdroute Riel aan: de verharding wordt vervangen door geluidsarme klinkers. Dit om de geluidsoverlast te verminderen, die aanwonenden en ondernemers ervaren als er verkeer door de straat rijdt.

Wat kunt u verwachten?

De gemeente vervangt de verharding door geluidsarme klinkers op de:

  • Dorpstraat (tussen de Kerkstraat-Tilburgseweg);
  • Kerkstraat;
  • Tilburgseweg (deel binnen de bebouwde kom);
  • Alphenseweg (tot de komgrens).

Daarnaast pakt de gemeente ook de volgende knelpunten aan:

  • komgrens Riel vanuit Goirle;
  • komgrens Riel vanuit Alphen;
  • bocht bij de kruising Dorpstraat-Tilburgseweg;
  • de fietsstroken;
  • het riool.

Er zal geen volledige herinrichting plaatsvinden, de trottoirs worden niet aangepakt of herbestraat en bestaande verkeersmaatregelen worden niet verwijderd.

Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw uit Goirle voert de werkzaamheden uit.

Stand van zaken

Door fabricageproblemen met de straatstenen is het op dit moment niet mogelijk de werkzaamheden aan de Tilburgseweg (fase 11) tot de Vonderstraat af te ronden. Om verdere vertraging te voorkomen gaat de aannemer daarom op woensdag 27 juni starten met fase 12 tot aan de Leijbrug, waar ook onderhoudswerkzaamheden gedaan zullen worden. Zodra de stenen weer geleverd zijn, wordt het nog niet vervangen deel van de Tilburgseweg afgemaakt. De Tilburgseweg richting Goirle blijft afgesloten voor alle verkeer. Excuses voor het oponthoud.

Vervolg

Als u nog aandachtspunten heeft, dan kunt u deze doorgeven aan de omgevingsmanager, T 06 518 192 60. Deze kunnen dan meegenomen worden in de laatste kwaliteitsronde, zodat de puntjes op de i gezet kunnen worden. Het streven is om de weg op 19 juli klaar te hebben, dus voor de bouwvak.

Omleiding

Verkeersveiligheid staat voorop. Volg dus de omleidingsroutes die via de borden goed aangegeven worden en houd er rekening mee dat u extra tijd kwijt bent. U kunt niet meer door de Vonderstraat; u wordt nu over de verbeterde Rielsedijk geleid, waar bij droogte 's morgens gesproeid wordt. Via de Goirleseweg komt u dan weer in de Dorpstraat uit (vice versa). Voorzichtig rijden blijft geboden.

Busdienst

De bus rijdt ook via de Rielsedijk en Goirleseweg om.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen of appen met de omgevingsmanager, T 06 - 518 192 60 of mailen naar info@civilsupport.nl.