Project hoofdroute Riel

De gemeente pakt Hoofdroute Riel aan: de verharding wordt vervangen door geluidsarme klinkers. Dit om de geluidsoverlast te verminderen, die aanwonenden en ondernemers ervaren als er verkeer door de straat rijdt.

Wat kunt u verwachten?

De gemeente vervangt de verharding door geluidsarme klinkers op de:

  • Dorpstraat (tussen de Kerkstraat-Tilburgseweg);
  • Kerkstraat;
  • Tilburgseweg (deel binnen de bebouwde kom);
  • Alphenseweg (tot de komgrens).

Daarnaast pakt de gemeente ook de volgende knelpunten aan:

  • komgrens Riel vanuit Goirle;
  • komgrens Riel vanuit Alphen;
  • bocht bij de kruising Dorpstraat-Tilburgseweg;
  • de fietsstroken;
  • het riool.

Er zal geen volledige herinrichting plaatsvinden, de trottoirs worden niet aangepakt of herbestraat en bestaande verkeersmaatregelen worden niet verwijderd.

Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw uit Goirle voert de werkzaamheden uit.

Stand van zaken

Inmiddels is de Hoofdroute opengesteld voor alle verkeer. Op dit moment is de aannemer de vrijliggende fietspaden langs de komgrens aan het vervangen.

Vervolg

Als u nog aandachtspunten heeft, dan kunt u deze doorgeven aan de omgevingsmanager via 06 518 192 60. Deze zaken worden meegenomen in de laatste kwaliteitsronde.

Omleiding

Er is geen omleidingsroute meer van kracht.

Busdienst

De busdienst rijdt de oorspronkelijke route weer.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bellen of een berichtje sturen naar de omgevingsmanager via 06 - 518 192 60 of mailen naar info@civilsupport.nl.