Asfaltreconstructie Hoogeindseweg

Het asfalt van de Hoogeindseweg, vanaf de Spoorbaan tot de Nieuwe Rielseweg, is in slechte staat. Ook wordt er te hard gereden. Bovendien is het kruispunt met de Wittendijk / Eikenlaan onveilig, net als de fietsoversteek Herstallenstraat / Elzengaard / Notengaard.

Wat gaan we doen?

Uit de enquĂȘte die bewoners opgesteld en ingevuld hebben, kwamen enkele aandachtspunten naar voren, die we vertaald hebben in de volgende aanpassingen:

  • Er komt nieuw asfalt in de Hoogeindseweg.
  • De Hoogeindseweg krijgt nieuwe markering en de rijstroken worden ongeveer 20 cm smaller. Zo dwingen we een maximumsnelheid van 50 km per uur af.
  • Zowel het kruispunt Hoogeindseweg / Wittendijk / Eikenlaan als de fietsoversteek Herstallenstraat / Elzengaard / Notengaard wordt veiliger gemaakt. Voor een rotonde is bij het kruispunt Hoogeindseweg/Wittendijk/Eikenlaan te weinig ruimte.
  • Het riool wordt op enkele plaatsen gerepareerd. Ook vervangen we een groot aantal aansluitingen en putranden in de weg. Verder wordt een regenwaterriolering aangelegd in de Hoogeindseweg (vanaf Elzengaard tot het verhoogde kruispunt Nieuwe Rielseweg). 

Wat is de stand van zaken?

Inmiddels is het ontwerp definitief geworden. In vergelijking met het voorontwerp is een aantal aanpassingen gedaan:

  • Het voetpad wordt aangepast ten noordoosten van het kruispunt Hoogeindseweg/Eikenlaan, zodat er een  betere aansluiting ontstaat voor de voetgangers om over te steken.
  • Alle inritten die aansluiten op de Hoogeindseweg worden 4 m breed.
  • Bij de verbeterde voetgangers-/fietsoversteek Herstallen/ Notengaard/ Elzengaard komen extra waarschuwingsborden.
  • De beoogde optionele drempel komt er niet. Hiervoor in de plaats komen er Smiley-borden (zgn. Dynamische Snelheid Informatieborden) die gaan rouleren in Goirle.

Wat is de planning?

Het college heeft ingestemd met het definitief ontwerp. Nu wordt het bestek voorbereid, daarna vindt de aanbesteding plaats. Begin 2018 beginnen we met de uitvoering.

Meer informatie

Vragen kunt u stellen aan projectleider Frans Hendrickx: T (013) 5310 679 of via de mail: frans.hendrickx@goirle.nl.