Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Hart van Brabant gaat over op duurzame energie

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. Het weer wordt extremer. Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe. Dan krijgen meer mensen er last van. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. We moeten de CO2-uitstoot sterk verminderen. Daarnaast moeten we ook anders met onze energiebronnen omgaan. Deze ontwikkelingen beïnvloeden onze werk- en leefomgeving. Daarom moeten we het landschap toekomstbestendig inrichten en zorgen dat de natuur er beter van wordt. Hoe we dit in de regio Hart van Brabant voor elkaar willen krijgen, komt in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Hoe we dit in de regio Hart van Brabant voor elkaar willen krijgen, komt in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De REKS is een instrument om samen keuzes te maken over:

 • de opwek van duurzame elektriciteit
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (verwarmen zonder aardgas)
 • opslag en energie-infrastructuur
 • aanpassing aan klimaatverandering

We werken samen met de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. En met de provincie, waterschappen, landschapsarchitecten, natuurorganisaties, lokale energiecoöperaties, woningcorporaties en netbeheerder Enexis. Bij het uitwerken van de plannen betrekken we ook inwoners en ondernemers.

In het REKS-bod staat wat we willen en hoe we dit gaan doen:

 1. Energie besparen zodat we minder duurzame energie hoeven op te wekken. Daar gaan we bij helpen zodat iedereen kan meedoen.
 2. 1000 miljoen KWh duurzame elektriciteit opwekken met windmolens en zonnepanelen. Dit moet passen in het landschap. Inwoner moeten kunnen meeprofiteren.
 3. Woningen en gebouwen duurzaam verwarmen
 4. Aanpassen aan klimaatverandering.
 5. Meedenken, -doen en -profiteren

Wilt u meer weten over de Regionale Energiestrategie? Bekijk dan de video met uitleg.

De ambities van de REKS sluiten aan op de ambities van Goirle voor de opwekking van wind- en zonne-energie. De REKS vormt dat ook een goede basis om samen met inwoners plannen te maken waar energie, klimaat, natuur en inwoners de vruchten van plukken. Zo bouwen we samen aan het landschap van de toekomst. Een omgeving waar het goed leven is. Met windmolens en zonneparken maar ook robuuste natuur en een beter klimaat.

Concreet wil de gemeente Goirle tot 2030:

 • Zonnepanelen op alle geschikte daken.
 • De ontwikkeling van een zogenaamde hub bij De Baars. Deze hub is een cluster van een aantal windmolens, zonne-energie, opslag en klimaatmaatregelen (Voortse Stoom). Samen vormen de hubs een efficiënt netwerk. De planvorming voor hub De Baars is gestart.
 • Grondgebonden zonneparken op de al lopende projecten (ca. 18 ha).
 • De mogelijkheden voor windmolens boven nieuw bos aan de zuidzijde van de gemeente nader onderzoeken (als het doorgaat realisatie tussen 2030 en 2050).
 • Een transitievisie Warmte waarin de verduurzaming van de warmtevoorziening verder wordt uitgewerkt.
 • In de periode 2020-2030 werken we binnen de REKS aan een efficiënt elektriciteitsnetwerk, zodat ook Goirle al haar energie-initiatieven kan aansluiten.

De provincie, waterschappen en gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben in juni 2021 de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS 1.0) vastgesteld. Daarmee is de start gegeven voor de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders is en waarbij we ook onze inwoners en ondernemers nauw betrekken.

In juni 2023 is de Voortgangsrapportage REKS 2023 vastgesteld. Deze voortgangsrapportage REKS geeft aan waar we staan als het gaat om de REKS in Hart van Brabant en heeft betrekking op de periode vaststelling REKS 1.0 tot heden.

Op 13 juli 2023 hebben de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg en het Energiefonds Brabant het REKS B.V. opgericht. Dit om gezamenlijk wind- en zonneparken te ontwikkelen om duurzame elektriciteit op te wekken en zo als overheden meer grip te houden op en tempo te maken bij de ontwikkeling van de energiehubs. We kunnen zo beter sturen op inwonerparticipatie en minimaal 50 procent lokaal eigendom. Ook wordt vanuit dit Publiek Ontwikkelbedrijf REKS bv een Regionaal Klimaatfonds opgericht, waarmee klimaatprojecten in de regio Hart van Brabant gefinancierd kunnen worden. Zo profiteren inwoners en bedrijven in de regio maximaal van de energie-opwek.” De gemeente Hilvarenbeek sluit op korte termijn ook aan.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de REKS.

In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. U moet mee kunnen denken en profiteren van de energietransitie en veranderingen in uw omgeving. Dat is ook belangrijk voor het draagvlak. De opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens worden gebruikt om een fijne omgeving te creëren om te wonen, werken en recreëren.

Interessante websites:

 • REKS Regio Hart van Brabant: regio-hartvanbrabant.nl/REKS
  Informatie over de REKS in Hart van Brabant, met nieuws en artikelen uit de regio en de nieuwsbrief.
 • Nationaal Programma RES: regionale-energiestrategie.nl
  Informatie van de Rijksoverheid over de RES, met nieuws en voorbeelden uit Nederland.
 • Klimaatakkoord: klimaatakkoord.nl
  Informatie over het Klimaatakkoord in Nederland, waar de RE(K)S op gebaseerd is.

Neem dan contact op met de gemeente, Sylvia Torremans, tel. (013) 5310 610. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vindt u op de website van de Regio Hart van Brabant. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.