Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Hart van Brabant gaat over op duurzame energie

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. Het weer wordt extremer. Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe. Dan krijgen meer mensen er last van. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. We moeten de CO2-uitstoot sterk verminderen. Daarnaast moeten we ook anders met onze energiebronnen omgaan. Deze ontwikkelingen beïnvloeden onze werk- en leefomgeving. Daarom moeten we het landschap toekomstbestendig inrichten en zorgen dat de natuur er beter van wordt. Hoe we dit in de regio Hart van Brabant voor elkaar willen krijgen, komt in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Keuzes maken

Hoe we dit in de regio Hart van Brabant voor elkaar willen krijgen, komt in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De REKS is een instrument om samen keuzes te maken over:

 • de opwek van duurzame elektriciteit
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (verwarmen zonder aardgas)
 • opslag en energie-infrastructuur
 • aanpassing aan klimaatverandering

Samenwerking

We werken samen met de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. En met de provincie, waterschappen, landschapsarchitecten, natuurorganisaties, lokale energiecoöperaties, woningcorporaties en netbeheerder Enexis. Bij het uitwerken van de plannen betrekken we ook inwoners en ondernemers.

Wat betekent dit voor Goirle?

De ambities van de REKS sluiten aan op de ambities van Goirle voor de opwekking van wind- en zonne-energie. De REKS vormt dat ook een goede basis om samen met inwoners plannen te maken waar energie, klimaat, natuur en inwoners de vruchten van plukken. Zo bouwen we samen aan het landschap van de toekomst. Een omgeving waar het goed leven is. Met windmolens en zonneparken maar ook robuuste natuur en een beter klimaat.

Stand van zaken

In juni 2020 dienen alle regio’s in Nederland een regionale energiestrategie in bij de Rijksoverheid. Het bod van de regio Hart van Brabant is in concept klaar. Nu moet er in alle gemeenten een besluit worden genomen. Dit gebeurt voor half juni. In juli wordt het concept-bod ingediend bij het Rijk. De gemeenteraad van Goirle bespreekt het concept-bod op 26 mei 2020. Meer over het proces en de planning leest u op de website Regio Hart van Brabant. Daar vindt u ook een infographic en een vereenvoudigde versie van het bod, waarin staat uitgelegd hoe Hart van Brabant een bijdrage gaat leveren aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Het concept-bod wordt begin 2021 beoordeeld en vastgesteld door het Rijk. Alle gemeenten binnen Hart van Brabant gaan vervolgens met de betrokken partijen in hun gemeente, zoals bedrijven en omwonenden, om tafel. Ook in Goirle kijken we samen met hen hoe de plannen te realiseren zijn.

Swipocratie

Reageren op het REKS-bod?
Een toekomstbestendig Brabant is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle inwoners en gebruikers. Bovendien hebben de veranderingen invloed op onze woon-, werk- en leefomgeving. Iedereen moet daarom mee kunnen denken en doen.

Wilt u ook graag reageren op het concept-bod REKS? Dan kan dat door het formulier op deze website. Alle ingestuurde reacties worden gebundeld en gepresenteerd aan de stuurgroep van de REKS.

De keuzes die we nu maken hebben invloed op de leefomgeving in de toekomst. Daarom zijn we ook benieuwd hoe jongeren hier tegenaan kijken. Het gaat namelijk om de omgeving waarin zij straks leven. Daarvoor hebben we de swipocratie. In een speciale web-app kun je swipen naar links of rechts (net als bij Tinder) om aan te geven of je het met de stellingen eens of oneens bent. Iedereen kan deze Swipocratie invullen. Swipe er In nog geen 3 minuten doorheen!

Meer lezen

Vragen en antwoorden over de REKS

Interessante websites

 • REKS Regio Hart van Brabant: regio-hartvanbrabant.nl/REKS
  Informatie over de REKS in Hart van Brabant, met nieuws en artikelen uit de regio en de nieuwsbrief.
 • Nationaal Programma RES: regionale-energiestrategie.nl
  Informatie van de Rijksoverheid over de RES, met nieuws en voorbeelden uit Nederland.
 • Klimaatakkoord: klimaatakkoord.nl
  Informatie over het Klimaatakkoord in Nederland, waar de RE(K)S op gebaseerd is.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente, Sylvia Torremans, tel. (013) 5310 610. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vindt u op de website van de Regio Hart van Brabant. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.