Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Hart van Brabant gaat over op duurzame energie

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. Het weer wordt extremer. Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe. Dan krijgen meer mensen er last van. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. We moeten de CO2-uitstoot sterk verminderen. Daarnaast moeten we ook anders met onze energiebronnen omgaan. Deze ontwikkelingen beïnvloeden onze werk- en leefomgeving. Daarom moeten we het landschap toekomstbestendig inrichten en zorgen dat de natuur er beter van wordt. Hoe we dit in de regio Hart van Brabant voor elkaar willen krijgen, komt in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Hoe we dit in de regio Hart van Brabant voor elkaar willen krijgen, komt in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De REKS is een instrument om samen keuzes te maken over:

 • de opwek van duurzame elektriciteit
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (verwarmen zonder aardgas)
 • opslag en energie-infrastructuur
 • aanpassing aan klimaatverandering

We werken samen met de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. En met de provincie, waterschappen, landschapsarchitecten, natuurorganisaties, lokale energiecoöperaties, woningcorporaties en netbeheerder Enexis. Bij het uitwerken van de plannen betrekken we ook inwoners en ondernemers.

De ambities van de REKS sluiten aan op de ambities van Goirle voor de opwekking van wind- en zonne-energie. De REKS vormt dat ook een goede basis om samen met inwoners plannen te maken waar energie, klimaat, natuur en inwoners de vruchten van plukken. Zo bouwen we samen aan het landschap van de toekomst. Een omgeving waar het goed leven is. Met windmolens en zonneparken maar ook robuuste natuur en een beter klimaat.

Alle regio’s in Nederland dienen een regionale energiestrategie in bij de Rijksoverheid. Alle gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben ingestemd met het concept. Op de website Regio Hart van Brabant vindt u ook een infographic en een vereenvoudigde versie van het bod. Daarin staat uitgelegd hoe Hart van Brabant een bijdrage gaat leveren aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

De concept-REKS is inmiddels op regioniveau vastgesteld en is hier te bekijken. Op dit moment wordt toegewerkt naar de definitieve REKS, die in 2021 bij het Rijk wordt ingediend. Op deze pagina kunt u meer lezen over de inhoud en de planning van de REKS.

Duurzame energieopwekking en een klimaatbestendige omgeving zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle inwoners en gebruikers. De veranderingen hebben invloed op onze woon-, werk- en leefomgeving. Iedereen moet daarom mee kunnen denken en doen. 

Daarom organiseren we verschillende activiteiten waarin we met iedereen in gesprek gaan over de plannen uit de concept-REKS. Meer informatie vindt u onder het kopje Links onderaan deze pagina.

Jongeren hebben hun mening gegeven over klimaat en duurzaamheid in Brabant. In onze regio Hart van Brabant deden 213 jongeren mee aan het onderzoek. Hier lees je hoe zij aankijken tegen de energietransitie.

Vragen en antwoorden over de REKS

Interessante websites

 • REKS Regio Hart van Brabant: regio-hartvanbrabant.nl/REKS
  Informatie over de REKS in Hart van Brabant, met nieuws en artikelen uit de regio en de nieuwsbrief.
 • Nationaal Programma RES: regionale-energiestrategie.nl
  Informatie van de Rijksoverheid over de RES, met nieuws en voorbeelden uit Nederland.
 • Klimaatakkoord: klimaatakkoord.nl
  Informatie over het Klimaatakkoord in Nederland, waar de RE(K)S op gebaseerd is.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente, Sylvia Torremans, tel. (013) 5310 610. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vindt u op de website van de Regio Hart van Brabant. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.