Groot onderhoud 't Ven-Noord

De wijk 't Ven-Noord, gelegen tussen de Rillaersebaan, Tilburgseweg, Van Malsenstraat en Kempenlaan in Goirle, is groen en sfeervol maar ook verouderd. Bovendien zijn bestrating, riolering en openbare verlichting in slechte staat. Groot onderhoud is dus hard nodig. Tegelijkertijd pakken we de verkeersveiligheid aan en bereiden we ons goed voor op klimaatveranderingen. De voorbereiding is in volle gang. Eind 2019 starten de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

  • We voeren groot onderhoud uit aan bestrating, groen, riolering en openbare verlichting. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk bestaande materialen omdat dit duurzamer is. Wel vernieuwen we waarschijnlijk de trottoirs en de openbare verlichting.
  • Tegelijkertijd voeren we enkele aanpassingen door die de verkeersveiligheid ten goede komt. Zo willen we de Wermenbossestraat versmallen en op kruisingen drempels aanleggen.
  • Ook bereiden we ons voor op klimaatveranderingen: waar mogelijk willen we regenwater vasthouden in het groen in plaats van dat we dit meteen afvoeren via het riool. Verder willen we de wijk vergroenen door meer bomen te planten.

Uw invloed

Enquêtes
Eind 2017 hielden we enquêtes over het groot onderhoud, de bomen aan de Kruisbaan en het in ere herstellen van De Mortel. De respons was hoog, 32%. De resultaten hebben we voor u samengevat en nemen we mee bij de ontwikkeling van de plannen.

Planning

Het concept-ontwerp is in samenwerking met adviseurs uitgewerkt. Basis voor dit ontwerp zijn de reacties uit de enquête onder de bewoners van de wijk. Op woensdag 23 januari vond een drukbezochte informatieavond plaats voor omwonenden in Cultureel Centrum Jan van Besouw. 
De verwachting is dat de aannemer eind dit jaar start met de voorbereidingen van de uitvoering. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind 2020. Deze voeren we in fases uit, zodat de overlast beperkt blijft.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Tim Hinssen, projectleider, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.