Groot onderhoud 't Ven-noord

De wijk 't Ven-noord, gelegen tussen de Rillaersebaan, Tilburgseweg, Van Malsenstraat en Kempenlaan in Goirle, is groen en sfeervol maar ook verouderd. Bovendien zijn bestrating, riolering en openbare verlichting in slechte staat. Groot onderhoud is dus hard nodig! Om werk met werk te maken, pakken we tegelijkertijd de verkeersveiligheid aan en gaan we ons goed voorbereiden op klimaatveranderingen. Eind 2018 starten de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

  • We gaan groot onderhoud uitvoeren aan bestrating, groen, riolering en openbare verlichting. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk bestaande materialen, omdat dit duurzamer is. Wel vernieuwen we waarschijnlijk de trottoirs en de openbare verlichting.
  • Tegelijkertijd doen we enkele aanpassingen die de verkeersveiligheid ten goede komen. Zo willen we de Wermenbossestraat versmallen en op kruisingen drempels aanleggen.
  • Ook willen we ons goed voorbereiden op klimaatveranderingen: waar mogelijk willen we regenwater vasthouden in het groen in plaats van dat we dit meteen afvoeren via het riool. Verder willen we de wijk vergroenen door meer bomen te planten.
    Misschien hebben de bewoners van de wijk zelf ook ideeën om hun wijk beter voor te bereiden op klimaatveranderingen. Hier gaan we nog een plan voor maken.

Uitslag enquêtes

De enquêtes over het groot onderhoud, de bomen aan de Kruisbaan en het in ere herstellen van De Mortel zijn afgesloten. We danken u hartelijk voor uw bijdrage. De respons was 32%. De resultaten hebben we voor u samengevat; hierin zijn ook de ingevulde enquêtes verwerkt van de Wermenbossestraat 16 t/m 21, die door een administratieve fout in eerste instantie vergeten waren. Wilt u alles lezen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl. Hij stuurt u dan alles toe.

Planning

Om het groot onderhoud eind 2018 te kunnen starten, zijn we al begonnen met de eerste voorbereidingen en het ontwerp. In de eerste helft van 2018 wordt het ontwerp in samenwerking met adviseurs verder uitgewerkt en aanbesteed. Het is de bedoeling dat de aannemer eind 2018 daadwerkelijk aan de slag gaat. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind 2020. Deze voeren we in fases uit, zodat de overlast beperkt blijft.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Tim Hinssen, projectleider, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl.