Groot onderhoud 't Ven-Noord

De wijk 't Ven-Noord, gelegen tussen de Rillaersebaan, Tilburgseweg, Van Malsenstraat en Kempenlaan in Goirle, is groen en sfeervol maar ook verouderd. Bovendien zijn bestrating, riolering en openbare verlichting in slechte staat. Groot onderhoud is dus hard nodig. Tegelijkertijd pakken we de verkeersveiligheid aan en bereiden we ons goed voor op klimaatveranderingen. Eind 2022 starten de werkzaamheden.

De wijk ’t Ven-Noord is sfeervol, maar ook verouderd. Bestrating, groen, riolering en openbare verlichting zijn in slechte staat. Daarom pakken we de wijk grondig aan. Tegelijkertijd verbeteren we waar mogelijk de verkeersveiligheid en bereiden we de wijk voor op klimaatveranderingen. Er komt meer groen en aparte riolering voor regenwater. We willen regenwater zo lang mogelijk vasthouden in het groen. En we plaatsen oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Ook de bewoners kunnen hun steentje bijdrage aan een klimaatbestendige wijk. Bijvoorbeeld door stenen in de tuin te vervangen door groen of door de regenpijp af te koppelen van het riool. Zo werken we samen aan een wijk die klaar is voor de toekomst!

Heijmans en de gemeente Goirle werkten met inwoners het ontwerp voor ’t Ven-Noord verder uit. Waar mogelijk zijn de ideeën en wensen van inwoners verwerkt in het ontwerp. Het definitief ontwerp is te zien op de website www.grootonderhoudtvennoord.nl.

De werkzaamheden zijn uitgesteld tot november 2022. U leest er meer over in de bewonersbrief die we hierover in maart naar bewoners verstuurden. De nieuwe planning voor de werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra de planning definitief is delen we dit met bewoners via een brief, op deze pagina en op de projectwebsite www.grootonderhoudtvennoord.nl. In de tussentijd voeren we op een aantal plekken al wel wat voorbereidende werkzaamheden uit. De bomenkap is uitgesteld tot na het broedseizoen.

Neem voor meer informatie contact op met Tim Hinssen, projectleider gemeente Goirle, via T (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl. Of Michelle Knipping, omgevingsmanager Heijmans Infra via goirle@heijmans.nl

Alle informatie over het project en de werkzaamheden vindt u op de website www.grootonderhoudtvennoord.nl