Herinrichting Tilburgseweg

De gemeente Goirle wil een verkeersveilig en goed ontsloten centrum, waarvan de entree aansluit bij de sfeervolle, gemoedelijke en gastvrije uitstraling van het Kloosterplein en De Hovel. Ook moet de entree bijdragen aan de toekomst en levensvatbaarheid van het centrum en daarmee aan de ambities om een aantrekkelijke en bruisende gemeente te zijn waar het goed wonen, werken en vertoeven is. De raad heeft gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de Tilburgseweg, het herontwikkelingsplan Centrum Goirle en het geplande onderhoud in een keer worden aangepakt. Dit geeft de minste overlast.

Wat kunt u verwachten?

 • De Tilburgseweg (tussen de Kalverstraat en Dorpsstraat) wordt een tweerichtingsweg.
 • De rijrichting in de Oude Kerkstraat wordt: vanaf het kruispunt Oude Kerkstraat/ Koudepad richting Thomas van Diessenstraat. De wijziging geldt vanaf het kruispunt Koudepad tot aan het appartementengebouw Beukenhof. Het eerste stukje ter hoogte van het appartementengebouw blijft tweerichtingsverkeer. Deze omdraaiing sluit aan bij de verandering van de rijrichting bij het Kloosterplein. Het Koudepad zelf blijft eenrichtingverkeer.
 • Voor vrachtwagens blijft eenrichtingsverkeer van toepassing.
 • De auto is te gast bij de fietsers: er komt geen gescheiden fietsvoorziening.
 • We leggen brede trottoirs aan.
 • Er komt voldoende ruimte om te parkeren.
 • Alle weggebruikers weten dat ze gezamenlijk de rijbaan gaan gebruiken.
 • Het kruispunt van de Van Haestrechtstraat / Tilburgseweg houdt dezelfde vorm.

Stand van zaken

Op 26 oktober is het tweede gedeelte van de herinrichting van de Tilburgseweg opgeleverd. Sindsdien is er tussen de Kalverstraat en Dorpsstraat tweerichtingverkeer ingesteld voor fietsers en automobilisten.

Auto's te gast
Autoverkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, wordt ontmoedigd, de fietsers zijn leidend. De rijbaan is dan ook smaller gemaakt, zodat automobilisten bij tegemoetkomend verkeer worden gedwongen net zolang achter een fietser te blijven, tot de tegenligger gepasseerd is. Zo wordt verkeer ontmoedigd dat niet in het centrum hoeft te zijn. De auto is dus te gast.

Vrachtverkeer
Voor vrachtwagens blijft eenrichtingsverkeer gelden. Twee vrachtwagens hoeven elkaar dus nooit te passeren. Laden en lossen mag alleen op speciaal daarvoor aangelegde plaatsen en niet meer op de weg zelf. De boa's gaan hier ook daadwerkelijk op handhaven: als ze overtredingen constateren, zullen ze eerst actief waarschuwen en later ook bekeuren. Voor grote vrachtwagens komt er een extra grote laad- en losplaats.

Binnenkort
Met de ondernemers is afgesproken dat er tot aan de feestdagen zo min mogelijk overlast voor winkelend publiek zal zijn. Vanaf 7 januari gaat het werk weer verder.
De rijrichting van de Tilburgseweg (ter hoogte van het Kloosterplein) en de Oude Kerkstraat wordt omgedraaid, zodat een logische (parkeer)route ontstaat en het huidige voorrangskruispunt Tilburgseweg-Dorpsstraat wordt verbeterd.
Bij de restaurants Blauw en Tang’s Garden worden plein, terras, groen en bestrating vernieuwd. Bij eetcafé Mozes worden evenwijdig aan de Tilburgseweg een paar parkeerplaatsen aangelegd voor kort parkeren.
Het beeld gaat er hetzelfde uitzien zoals de inrichting van de Tilburgseweg tussen de Kalverstraat en de Dorpsstraat. Dit duurt tot en met 15 februari. Fase twee van de Tilburgseweg gaat medio 2021 van start.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt dan contact op met Jan-Hein Heijmans, omgevingsmanager van Heijmans Infra. Hij is bereikbaar via de mail; jheijmans3@heijmans.nl of telefonisch op 06-5128 26 29. Heijmans Infra heeft ook een bouwkantoor in gebruik genomen. Dat is in het voormalige reisbureau aan de Tilburgseweg 62 te Goirle. (Let op: nieuw bezoekadres)

Meer informatie
U kunt via de Facebookpagina het project ook volgen. Op de pagina plaatst de aannemer regelmatig foto’s en berichten van de uitvoering.

Vervolg

Vanwege de mogelijke bouwontwikkeling op de hoek Kalverstraat-Tilburgseweg is de herontwikkeling van de Tilburgseweg in twee fasen geknipt.

 • Fase 1: van 23 juli t/m 26 oktober en van 7 januari t/m 15 maart 2019
 • Fase 2: gaat medio 2021 van start.

Fase 1 bestaat uit drie delen, waarbij de planning onder voorbehoud is, want (weers)omstandigheden kunnen voor vertraging zorgen.

 • Deel 1: van week 30 t/m 32 (van 23 juli t/m 10 augustus) is de Dorpsstraat heringericht. Het gaat om het deel tussen de Van Haestrechtstraat en Het Aangeleeg (parkeerterrein achter Bakker Van der Brugge). Hier kwam nieuw asfalt en ook de fundering werd gedeeltelijk vernieuwd. Verder kregen de trottoirs nieuwe bestrating. 
 • Deel 2: in week 33 t/m 42 (van 13 augustus t/m 26 oktober) is de herinrichting van de Tilburgseweg vanaf de Kalverstraat richting Dorpsstraat aan de beurt. Heijmans Infra werkt steeds in korte vakken van 60 meter, zodat de bereikbaarheid naar winkels en woningen optimaal is. Tijdens de Reuzenoptocht op 7 oktober zijn alle trottoirs klaar.
 • Deel 3: van week 2 t/m 9 (van 7 januari t/m 1 maart) 2019 volgt de herinrichting van het plein en wegen van het deel Kloosterstraat en het deel Sint Jansstraat bij restaurant Blauw. De groenaanleg in dit gebied gaat vindt plaats in week 11 (11 t/m 15 maart) 2019.

Om bevoorrading, bouwverkeer, passanten en aanwonenden zo goed mogelijk te begeleiden, is er een steward aanwezig die herkenbaar is aan een veiligheidshesje waar 'Steward' op staat.

Meer informatie

U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij Jan-Hein Heijmans, omgevingsmanager van Heijmans Infra: jheijmans3@heijmans.nl of T 06 51 282 629.