Herinrichting Tilburgseweg

De gemeente Goirle wil een verkeersveilig en goed ontsloten centrum, waarvan de entree aansluit bij de sfeervolle, gemoedelijke en gastvrije uitstraling van het Kloosterplein en De Hovel. Ook moet de entree bijdragen aan de toekomst en levensvatbaarheid van het centrum en daarmee aan de ambities om een aantrekkelijke en bruisende gemeente te zijn waar het goed wonen, werken en vertoeven is. De raad heeft gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de Tilburgseweg, het herontwikkelingsplan Centrum Goirle en het geplande onderhoud in een keer worden aangepakt. Dit geeft de minste overlast.

Wat kunt u verwachten?

 • De Tilburgseweg (tussen de Kalverstraat en Dorpsstraat) wordt een tweerichtingsweg.
 • De rijrichting van de Tilburgseweg (ter hoogte van het Kloosterplein) en de Oude Kerkstraat wordt omgedraaid, zodat een logische (parkeer)route ontstaat.
 • Voor vrachtwagens blijft eenrichtingsverkeer van toepassing.
 • De auto is te gast bij de fietsers: er komt geen gescheiden fietsvoorziening.
 • We leggen brede trottoirs aan.
 • Er komt voldoende ruimte om te parkeren.
 • Alle weggebruikers weten dat ze gezamenlijk de rijbaan gaan gebruiken.
 • Het kruispunt van de Van Haestrechtstraat / Tilburgseweg houdt dezelfde vorm.

Stand van zaken

Afgelopen week (week 42) is er gewerkt aan het laatste gedeelte van de trottoirs en profileren en verdichten van fundering en zandbaan ten behoeve van de rijbaan.
Halverwege de week is er gestart met het aanbrengen bestrating laatste gedeelte rijbaan.
Hiermee zijn we de laatste werkweek voor deelfase 2 ingegaan.

Werkzaamheden week 43, 22-10 t/m 26-10 – Tilburgseweg

 • Aanbrengen tegels trottoirs. (laatste gedeelte)
 • Aanbrengen bestrating rijbaan (laatste gedeelte)
 • Plaatsen wegmeubilair; palen verkeersborden, fietsbeugels en prullenbakken.
 • Opruimwerkzaamheden.
 • Openstelling gepland voor 26 oktober in de loop van de middag.

Laden/lossen

 • Vanaf de zijde van de Dorpsstraat is de Tilburgseweg niet bereikbaar. Laden/lossen is het gemakkelijkst vanaf de zijde Kalverstraat > Tilburgseweg.
 • Parkeerplaats Aangeleeg blijft bereikbaar vanaf de Dorpsstraat. Het verbindingsstuk tussen Aangeleeg en Tilburgseweg is afgesloten voor autoverkeer. Te voet kan men er wel langs.

Deelfase 3
Deelfase 3 nabij de St Jansstraat en Kloosterstraat, voor restaurant Blauw, starten de werkzaamheden begin januari 2019 en zijn medio eind februari gereed, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt dan contact op met Jan-Hein Heijmans, omgevingsmanager van Heijmans Infra. Hij is bereikbaar via de mail; jheijmans3@heijmans.nl of telefonisch op 06-5128 26 29. Heijmans Infra heeft ook een bouwkantoor in gebruik genomen. Dat is in het voormalige reisbureau aan de Tilburgseweg 62 te Goirle. (Let op: nieuw bezoekadres)

Meer informatie
U kunt via de Facebookpagina het project ook volgen. Op de pagina plaatst de aannemer regelmatig foto’s en berichten van de uitvoering.

Vervolg

Vanwege de mogelijke bouwontwikkeling op de hoek Kalverstraat-Tilburgseweg is de herontwikkeling van de Tilburgseweg in twee fasen geknipt.

 • Fase 1: van 23 juli t/m 26 oktober en van 7 januari t/m 15 februari.
 • Fase 2: gaat medio 2021 van start.

Fase 1 bestaat uit drie delen, waarbij de planning onder voorbehoud is, want (weers)omstandigheden kunnen voor vertraging zorgen.

 • Deel 1: van week 30 t/m 32 (van 23 juli t/m 10 augustus) is de Dorpsstraat heringericht. Het gaat om het deel tussen de Van Haestrechtstraat en Het Aangeleeg (parkeerterrein achter Bakker Van der Brugge). Hier kwam nieuw asfalt en ook de fundering werd gedeeltelijk vernieuwd. Verder kregen de trottoirs nieuwe bestrating. 
 • Deel 2: in week 33 t/m 42 (van 13 augustus t/m 26 oktober) is de herinrichting van de Tilburgseweg vanaf de Kalverstraat richting Dorpsstraat aan de beurt. Heijmans Infra werkt steeds in korte vakken van 60 meter, zodat de bereikbaarheid naar winkels en woningen optimaal is. Tijdens de Reuzenoptocht op 7 oktober zijn alle trottoirs klaar.
 • Deel 3: van week 2 t/m 7 (van 7 januari t/m 15 februari) in 2019 volgt de herinrichting van het plein, plantsoen en wegen van het deel Kloosterstraat en het deel Sint Jansstraat bij restaurant Blauw.

Om bevoorrading, bouwverkeer, passanten en aanwonenden zo goed mogelijk te begeleiden, is er een steward aanwezig die herkenbaar is aan een veiligheidshesje waar 'Steward' op staat.

Meer informatie

U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij Jan-Hein Heijmans, omgevingsmanager van Heijmans Infra: jheijmans3@heijmans.nl of T 06 51 282 629.