Riool

Komt in het toilet, bij de afvoer of bij de gootsteen het water omhoog? Mogelijk is uw riool verstopt. Een verstopping op uw eigen terrein moet u zelf oplossen. Een verstopping in het riool op gemeentegrond meldt u bij ons. 

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij ons. 

Huurwoning 

Woont u in een huurwoning en is het riool verstopt? Neem contact op met de verhuurder van uw woning.

Opsporen verstopping

Zoek eerst uit waar de verstopping zit: in het hoofdriool (het deel van de gemeente) of bij de huisaansluiting. 

Wanneer het ontstoppingsstuk vol water staat dan betekent dit dat de verstopping zich waarschijnlijk bevindt in het hoofdriool. Meer informatie over waar dit ontstoppingsstuk zit, vindt u op www.rioolinfo.nl.

Verstopping eigen grond

U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen grond.

Verstopping gemeentegrond binnen de bebouwde kom

  • Neem contact op met ons via telefoonnummer (013) 5310 610
  • Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met Rions Riooltechniek inTilburg. Met Rions hebben we vaste afspraken over prijs en kwaliteit.
  • Als u zelf een bedrijf inschakelt, dan betaalt u de kosten altijd zelf, ook als blijkt dat de verstopping in gemeentegrond zit.
  • Twijfelt u over de plaats van de verstopping? Overleg dan met ons of met Rions.

Verstopping gemeentegrond buiten de bebouwde kom

Wanneer u woont in het buitengebied, dan bent u aangesloten op de drukriolering. Ervaart u problemen met de afvoer van het rioolwater en het rode lampje op het kastje van de pompput? Neem contact op met de Firma Curo. Het telefoonummer is 06-18475538.

Verstopping voorkomen

U kunt verstoppingen in het riool in veel gevallen voorkomen. Zorg dat er geen luiers, maandverband, vochtige doekjes of olie en jus in het riool terecht komen.

Overlast na regen

Hevige regen veroorzaakt soms overlast in huis. De riolering borrelt, het regenwater loopt via een wc of wastafel uw huis binnen of uw kelder loopt onder. U moet er zelf voor zorgen dat de huisriolering of ontluchtingsvoorziening goed werkt. Op www.riool.info vindt u wat u kunt doen.

Is uw woning of bedrijf nog niet aangesloten op de gemeentelijke riolering? Of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf uw perceelgrens. 

Indienen aanvraag

Dien de aanvraag minimaal zes weken van tevoren in via het online aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Stuur dan een mail aan info@goirle.nl 

Wat u zelf moet doen

  • Op uw eigen perceel moet u zelf zorgen voor de aanleg van uw riolering.
  • Leg uw afvoer pas aan nadat wij het openbare riool hebben aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De plaats en de diepteligging van het riool zijn namelijk van groot belang. We leggen de aansluiting in overleg met u aan.

Kosten

Particulier € 978,50 (tarief 2023)
Bedrijven, drukriolering en bronnering: op basis van begroting.

Links

Downloads