Riool

De gemeente heeft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater en hemelwater. We vragen hiervoor rioolheffing. Woningen en andere gebouwen hebben een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. Als uw riool verstopt is, is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit. Dan is ook duidelijk wie verantwoordelijk is voor de oplossing.

Let op: schakelt u zelf een bedrijf in als het riool verstopt is? Als blijkt dat het probleem in het gemeenteriool zit, en niet in uw eigen riolering, vraag het bedrijf dan altijd om eerst contact op te nemen met de gemeente.

Wat te doen bij rioolverstopping? Dat is afhankelijk van waar het probleem zit:

  1. Bij uzelf, ofwel op particulier grondgebied: u kunt zelf een bedrijf naar keuze inschakelen, of via de eigenaar/woonstichting. De kosten komen voor rekening van de particuliere eigenaar.
  2. Bij de gemeente: tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de receptie via (013) 5310 610. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de vaste contractpartner.
  3. U weet het niet zeker, particulier of gemeentelijk grondgebied: u kunt zelf een bedrijf inschakelen of de vaste contractpartner van de gemeente. Als het werkzaamheden aan het gemeentelijk riool betreft, betaalt de gemeente de rekening.

In principe betaalt u, of de huiseigenaar, de rekening als de verstopping op particulier terrein is. De gemeente betaalt de rekening voor werkzaamheden aan het gemeentelijk hoofdriool.

Maar: soms is het niet duidelijk waar de verstopping precies zit. Als blijkt dat het probleem toch in het gemeentelijk riool zit, adviseren wij om de vaste contractpartner van de gemeente in te schakelen. Daarmee hebben wij afspraken over prijs en kwaliteit. Deze contractpartner legt vooraf schriftelijk met u vast dat u verantwoordelijk bent voor werk aan uw eigen riool, en de gemeente voor het gemeentelijk riool. Als een ander bedrijf in uw opdracht aan het gemeentelijk riool werkt, zonder voorafgaand overleg met ons, betaalt de gemeente de rekening niet. 

Is uw woning en/of bedrijf nog niet aangesloten op de gemeentelijke riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? Vraag dan een rioolaansluiting aan. Mail het formulier naar info@goirle.nl. De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf uw perceelgrens. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering naar uw woning en/of bedrijf. 

Particulier € 940,50 (2021), € 954,65 (2022)
Bedrijven, drukriolering en bronnering: op basis van begroting.

Neem dan contact op met de gemeente: T (013) 5310 610 of meld het online.