Riool

Komt in het toilet, bij de afvoer of bij de gootsteen het water omhoog? Mogelijk is uw riool verstopt. Het is belangrijk dat u er achter komt waar de verstopping zit. Een verstopping op uw eigen terrein moet u zelf oplossen. Een verstopping op gemeentegrond meldt u bij ons.

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij ons. 

Huurwoning

Neem contact op met de verhuurder van uw woning.

Opsporen verstopping

Zoek eerst uit of de verstopping op uw eigen grond zit of in grond van de gemeente. Meestal ligt het ontstoppingsstuk 80 centimeter onder de grond op de perceelgrens. Meer informatie vindt u op www.riool.info/Onderdelen. Denkt u dat de verstopping op gemeentegrond zit? Schakel voor het opsporen van de verstopping onze vaste contractpartner in. Als het werkzaamheden aan het gemeentelijk riool betreft, betaalt de gemeente de rekening.

Verstopping eigen grond

Graaf het ontstoppingsstuk op. Als het ontstoppingsstuk of de leiding (bijna) droog staat dan betekent dit dat de verstopping op uw eigen terrein of in uw woning zit. U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw stuk grond.

Verstopping gemeentegrond

Als blijkt dat het probleem toch in het gemeentelijk riool zit, adviseren wij om de vaste contractpartner van de gemeente in te schakelen. Daarmee hebben wij afspraken over prijs en kwaliteit. Deze contractpartner legt vooraf schriftelijk met u vast dat u verantwoordelijk bent voor werk aan uw eigen riool, en de gemeente voor het gemeentelijk riool. Als een ander bedrijf in uw opdracht aan het gemeentelijk riool werkt, zonder voorafgaand overleg met ons, betaalt de gemeente de rekening niet. 

Verstopping voorkomen

U kunt verstoppingen in het riool zelf voorkomen. Zorg dat er geen luiers, maandverband, vochtige doekjes of olie en jus in terecht komen.

Overlast na regen

Hevige regen veroorzaakt soms overlast in huis. De riolering borrelt, het regenwater loopt via een wc of wastafel uw huis binnen of uw kelder loopt onder. U moet er zelf voor zorgen dat de huisriolering of ontluchtingsvoorziening goed werkt. Op www.riool.info vindt u wat u kunt doen.

Is uw woning of bedrijf nog niet aangesloten op de gemeentelijke riolering? Of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf uw perceelgrens. 

Indienen aanvraag

Dien de aanvraag minimaal zes weken van tevoren in via het online aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Stuur dan een mail aan info@goirle.nl 

Wat u zelf moet doen

  • Op uw eigen perceel moet u zelf zorgen voor de aanleg van uw riolering.
  • Leg uw afvoer pas aan nadat wij het openbare riool hebben aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De plaats en de diepteligging van het riool zijn namelijk van groot belang. We leggen de aansluiting in overleg met u aan.

Kosten

Particulier € 954,65 (2022)
Bedrijven, drukriolering en bronnering: op basis van begroting.