Eikenprocessierupsen

De eikenprocessierups zorgt voor overlast. Wij proberen die overlast te beperken. Toch kunt u tot eind augustus overlast en gezondheidsklachten hebben door de eikenprocessierups. Lees hier wat wij doen en wat u zelf kunt doen. Bekijk ook de veelgestelde vragen op de website van de GGD.

Om de overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken spuiten we preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel. We doen dit zorgvuldig op plekken waar de meeste kans op overlast is: langs de belangrijkste fietspaden en op plekken binnen de bebouwde kom waar de afgelopen jaren veel overlast was. We doen dit niet in natuurgebieden of op privéterreinen. We bestrijden de eikenprocessierupsen door ze op te zuigen en te vernietigen. De aannemer is hiervoor één dag per week in de gemeente.

De gemeente geeft prioriteit aan overlast:

  • bij scholen
  • bij speelplekken
  • langs fietspaden

We bestrijden geen rupsen:

  • in natuurgebieden
  • op particuliere terreinen
  • in bomen met plastic folie eromheen

U kunt online via Fixi doorgeven waar u overlast heeft van eikenprocessierupsen. Alle meldingen registeren wij. We bepalen welke melding prioriteit krijgt.

Zit er plastic folie om de boom? Haal dit dan weg. Anders kan de aannemer de rupsen niet wegzuigen. Dan gaat de machine kapot.

Wat u kunt doen om gezondheidsklachten te voorkomen, leest u op de speciaal hiervoor ingerichte website van de GGD of de website van het landelijke kennisplatform.

Downloads

Links