Samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben besloten intensief samen te werken. De gemeenten blijven zowel bestuurlijk als ambtelijk zelfstandig, maar zoeken elkaar op steeds meer beleidsterreinen op. Uitgangspunt is dat intergemeentelijke samenwerking leidt tot behoud van kwaliteit, minder kwetsbaarheid en minder kosten.

Waarom samenwerken?

In 2015 hebben de drie gemeentebesturen van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk besloten hun samenwerking te verbreden, verdiepen en versnellen. De drie gemeenten maken zich sterk voor het welzijn van de inwoners en de kwaliteit van de omgeving. Iedere gemeente heeft een eigen toekomstvisie die tot stand is gekomen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook heeft iedere gemeente een bestuursakkoord, waarin afspraken voor de komende raadsperiode zijn opgenomen. Beide documenten beschrijven taken, plannen en ambities van de gemeente als lokale overheid. Daarnaast krijgt iedere gemeente ook steeds meer taken overgedragen van de rijksoverheid. Al deze vraagstukken en ontwikkelingen vormen samen een divers en complex pakket aan ambities, opgaven en uitdagingen. Kleinere gemeenten kunnen deze klus klaren door samen te werken. Zo kunnen zij kwaliteit tegen acceptabele kosten leveren en wordt kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie verminderd.

Zelfstandigheid

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk blijven bestuurlijk en ambtelijk zelfstandig. De drie gemeenten zijn eigenzinnig, vitaal en hebben ieder een duidelijk eigen karakter.

  • Goirle onderscheidt zich door een combinatie van creativiteit, dynamiek en mondigheid. Bedrijvigheid en prettig wonen gaan hier hand in hand.
  • Hilvarenbeek kenmerkt zich door een karakteristiek landschap met kleinschalige kernen waarin doordachte pragmatiek en nabuurschap centraal staan: de Beekse manier.
  • Oisterwijk is de vitale 'Parel in het Groen': maatschappelijk ondernemend en dynamisch

Naast een eigen karakter hebben de drie gemeenten ook veel gemeen. Ze maken alle drie deel uit van de regio Hart van Brabant, nabij centrumgemeente Tilburg en op steenworp afstand van de grens met Belgiƫ. De drie gemeenten hebben kleinschalige kernen met een dorps karakter, een prachtig buitengebied voor recreatie, natuur en ontspanning, en bieden ruimte aan (passende) bedrijvigheid. De drie gemeentebesturen staan dicht bij de inwoners.

Hoe gaan we samenwerken?

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk versterken de kwaliteit van dienstverlening, brengen de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties terug en verlagen daar waar mogelijk de (meer)kosten. Intergemeentelijke samenwerking zorgt ervoor dat iedere gemeente zich kan blijven inzetten voor de belangen van eigen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samenwerken leidt ook tot een efficiƫnte ambtelijke organisatie waar meer mensen voor een taak beschikbaar zijn en meer kennis en ervaring aanwezig is.

Meer informatie

De colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben in november 2015 een handzaam boekje uitgegeven: 'Bestuurlijke visie op samenwerking gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk'. Dit boekje is online in te zien of te downloaden. Bij deze bestuurlijke visie op intergemeentelijke samenwerking hoort ook een filmpje.