De Participatieraad bestaat uit betrokken burgers en is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Zij wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering op het gebied van het Sociaal Domein.

Participatieraad

Meer informatie over de participatieraad vindt u op hun website.

Contactpersoon: de heer Harald Zegers, voorzitter, T (06) 2741 4717