De Participatieraad bestaat uit betrokken burgers en is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Zij wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering op het gebied van het Sociaal Domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet) door overleg met alle belangengroepen. Ook geven zij het college gevraagd en ongevraagd advies. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig informeren ze bij (ervarings)deskundigen voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De participatieraad heeft een eigen website.

Wilt u contact met de participatieraad, mail dan naar info@participatieraadgoirle.nl

Contactpersoon: de heer Harald Zegers, voorzitter, T (06) 2741 4717