Incidentele subsidie aanvragen

Om een activiteitensubsidie of subsidie Bruisfonds aan te vragen heeft u DigiD nodig. Voor  het invullen van het formulier heeft u 15 minuten de tijd. Dit heeft te maken met de beveiliging van uw gegevens.

Voor beide subsidies vragen wij een kostenoverzicht toe te voegen als bijlage. Zorgt u ervoor dat u deze digitaal bij de hand heeft. Let op! Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Activiteitensubsidie of subsidie Bruisfonds aanvragen met DigiD