Toegankelijkheid

Als gemeente zijn wij er voor onze inwoners. Onze website is het meest belangrijke kanaal in onze dienstverlening naar en communicatie met inwoners. Iedereen moet gebruik kunnen maken van onze website. 

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. Daarnaast verplicht deze wetgeving overheidsinstanties om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goirle vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

De afgelopen maanden hebben we al veel gedaan aan het borgen van toegankelijkheid in onze organisatie.

  • Inkoop: de toets op de digitale toegankelijkheid is opgenomen in het inkooptraject.
  • Onderzoek: In ieder geval elke 3 jaar wordt een handmatig onderzoek gedaan om de toegankelijkheid te toetsen op alle websites waar de gemeente Goirle verantwoordelijk voor is. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke organisatie.
  • Automatisch toetsen: periodiek zet de webredactie eigen tools in om automatisch te toetsen.
  • Training webredactie: zodat webredacteuren toegankelijke content plaatsen

Pdf-documenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Goirle.nl wordt zoveel mogelijk informatie in teksten aangeboden en brengen we het aantal pdf's terug. Pdf's van beleidsstukken kunnen opgevraagd worden. Van de beleidsstukken die nog wel op Goirle.nl worden aangeboden, kunnen we niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. 

De komende jaren vervangen we oude pdf's voor toegankelijke bestanden. Wij doen dit onder andere door:

  • sjablonen van brondocumenten aan te passen
  • medewerkers bewust te maken van gebruik van word-documenten
  • afspraken te maken met leveranciers
  • medewerkers op te leiden in het toegankelijk maken van documenten

Verbeteringen

Op deze website staan links naar andere websites, zoals arcgis.com. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Ervaart u een probleem met toegankelijkheid op deze website? Neem dan contact met ons op.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 13 februari.