Uitkeringen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een (bijstands)uitkering op basis van de Participatiewet. Hiermee bent u verzekerd van een bestaansminimum totdat u weer werk gevonden hebt.

Voorwaarden voor bijstandsuitkering

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Een bijstandsuitkering aanvragen

Bent u 27 jaar of ouder? Zet dan de volgende stappen:

 • Schrijf u in als werkzoekende op de website van werk.nl. Op deze website vult u het aanvraagformulier in. U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u zich voor een  bijstandsuitkering ook melden bij het UWV Werkplein Midden-Brabant: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg.
 • Heeft u het aanvraagformulier online verzonden? Bel dan binnen 2 werkdagen naar de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Bent u bij het UWV langs geweest, dan sturen zij het aanvraagformulier naar de gemeente door. U hoeft zelf niets te doen.
 • U ontvangt een uitnodiging voor de Poorttraining. Deze training is vier weken lang, elke dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in groepsverband op het gemeentehuis. Tijdens deze training komen diverse onderwerpen aan bod om u zo snel mogelijk richting werk te begeleiden. De rechten en plichten worden duidelijk en u gaat actief aan de slag. De Poorttraining is een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een bijstandsuitkering.
 • Als u de Poorttraining succesvol heeft doorlopen, en u alle stukken die wij nodig hebben heeft ingeleverd, beoordelen wij uw recht op uitkering.
 • Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd en heeft de gemeente nog geen besluit genomen? Dan kunt u een voorschot aanvragen.

Jongeren tot 27 jaar

Geen uitkering naar wel hulp nodig bij het zoeken naar scholing, werk of leerwerktraject?

Neem contact op met de Jongerenregisseur: T (06) 1146 3212.

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je terug naar school?

Meld je bij de balie van Werk en Inkomen in Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1680 in Tilburg. Dat kan op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Vraag een gesprek aan met iemand van het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC).

Een uitkering aanvragen

Ben je jonger dan 27 jaar? Zet dan de volgende stappen:

 • Ga naar de balie van het UWV Werkplein Midden-Brabant, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg.
 • Na het gesprek met de consulent van het UWV krijg je opdrachten mee. Bijvoorbeeld een sollicitatieopdracht, het onderzoeken van je mogelijkheden richting school, of juist het zorgen voor bewijzen waaruit blijkt dat je niet meer naar school kunt. Voor de opdrachten krijg je vier weken de tijd, de vier-wekentermijn. Er wordt van jou verwacht dat je alles in werk stelt om niet meer terug te komen voor de aanvraag van een uitkering.
 • Lukt het niet om werk en/of een opleiding te vinden, dan mag je na vier weken terugkomen bij het UWV. De opdrachten moet je meenemen. De consulent van het UWV stuurt je aanvraag door naar de gemeente.
 • De gemeente nodigt je vervolgens uit voor drie workshops. Deze gaan over de rechten en plichten die bij de uitkering horen. Ook krijg je hulp bij het zoeken naar betaald werk. Je moet alle workshops bijwonen, anders kun je geen uitkering aanvragen.
 • Na de derde workshop dien je je uitkeringsaanvraag in. De gemeente beoordeelt vervolgens of je een uitkering krijgt.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Bij elke uitkering horen (verschillende) rechten en plichten. Wij adviseren u, het overzicht Arbeids- en Inlichtingenplicht zorgvuldig door te lezen. Er staat in wat u moet doen. In het algemeen geldt dat u altijd wijzigingen in uw situatie (wonen/inkomsten) door moet geven. Dat geldt ook als u vakantie opneemt.

Kostendelersnorm voor bijstandontvangers

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen een lagere uitkering. Deze regel heet de ‘kostendelersnorm’.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen in één woning, des te lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

Meer informatie

Het filmpje over de kostendelersnorm legt uit voor wie de kostendelersnorm bedoeld is en hoe we uw bijstandsuitkering berekenen.

Oudere werkzoekenden: IOAW, IOW

Voor oudere werkzoekenden vanaf 50 jaar zijn er speciale uitkeringen. U kunt deze uitkeringen digitaal aanvragen op de website van Werk.

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Bent u zelfstandig en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig? Dan is er de Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Ook als u als oudere zelfstandige wilt stoppen met uw bedrijf, is in bepaalde gevallen specifieke ondersteuning mogelijk (IOAZ), u kunt deze uitkeringen dan aanvragen via Ondernemersadvies Tilburg.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar 't Loket in Goirle, of neem contact op met uw klantmanager bij de gemeente.