Uittreksels

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Goirle woont. Een uittreksel uit de burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een uitreksel online aanvragen met DigiD. U betaalt bij de aanvraag. We sturen het uittreksel binnen 5 werkdagen naar u toe. 

Met DigiD kunt u online een uittreksel aanvragen

Vraagt u het uittreksel liever aan op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Wanneer u een afspraak heeft in het gemeentehuis, neem dan de volgende documenten mee:

  • bij een aanvraag voor uzelf en/of inwonende gezinsleden: uw identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen

Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel aan te vragen, dan neemt u mee:

  • een brief met handtekening van degene waarvoor u de akte aanvraagt. Deze schrijft dat hij die persoon toestemming geeft om als gemachtigde op te treden (in de brief moet vermeld zijn of het om een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke stand gaat en voor welk doel het afschrift wordt gevraagd, zodat duidelijk is welk uittreksel of afschrift nodig is)
  • uw identiteitsbewijs
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen
Kosten uittreksels
Soort uittreksel Prijs
Uittreksel BRP € 6,65

Uittreksel Burgerlijke Stand
(huwelijk, geboorte, overlijden, echtscheiding)          

€ 15,70

Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd. Zoals een geboorte, huwelijk, partnerschap, beëindiging partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt uittreksels (kopieën) van verschillende aktes aanvragen.

Huwelijksakte of partnerschapsakte

U vraagt een uittreksel van de huwelijksakte aan op in de plaats waar u de verbintenis aanging.

Bewijs van echtscheiding

Dit is een afschrift van de huwelijksakte of partnerschapsakte met een vermelding echtscheiding of ontbinding. Dit vraagt u aan bij de gemeente waarin u het huwelijk sloot of uw partnerschap heeft geregistreerd.

Geboorteakte

U vraagt een uittreksel van de geboorteakte op in de plaats waar u of uw kind is geboren.

Overlijdensakte

U vraagt een uittreksel van de overlijdensakte aan in de gemeente waar iemand is overleden.

U vraagt een uittreksel BRP aan bij de gemeente Goirle als u ook in deze gemeente woont.

Internationaal

U kunt het uittreksel BRP of het uittreksel van de Burgerlijke Stand ook voor internationaal gebruik aanvragen. Het uittreksel wordt dan in verschillende talen opgemaakt. Vraag uw uittreksel gemakkelijk online aan. Komt u liever langs in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Een uittreksel of akte kunt u online aanvragen.

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.