Organisatie en vacatures

De gemeente Goirle is een ondernemende gemeente in de regio Hart van Brabant. Duurzaamheid en dienstverlening staan bij ons voorop. We zijn trots op onze mooie woonomgeving, de bedrijvigheid en de natuur. Samen met onze inwoners en ondernemers werken we aan het versterken van die kwaliteiten van Goirle.

Vacatures

Op dit moment hebben we de volgende vacature:

DE FUNCTIE

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad in brede zin en stuurt vanuit die rol complexe politieke en bestuurlijke processen aan. Hij/zij ontwikkelt en bewaakt procedures, verzorgt het logistieke proces van de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier is eindverantwoordelijk voor de genoemde processen van de gemeenteraad en de daaraan gelieerde organen (commissies bijvoorbeeld). Dit inclusief het verlenen van hieraan gekoppelde producten en diensten, het sturen op en bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Er is sprake van een politieke dynamiek waarbij de basis constructief en samenwerkingsgericht is. Binnen deze context kan er vanuit verschillende politieke opvattingen sprake zijn van tegenstijdige belangen.

Het is de rol van griffier de gemeenteraad te ondersteunen bij het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hij/zij heeft daarmee een spilfunctie in het lokale bestuur. Het is déze persoon die eraan bijdraagt dat de raad de verantwoordelijkheid optimaal waar kan maken en op een professionele manier een rol speelt in het politieke besluitvormingsproces.

De griffier is onafhankelijk en professioneel. Hierbij is een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dynamiek van belang evenals het goed kunnen schakelen daartussen. Dit vraagt de nodige flexibiliteit en samenwerking in de uitvoering van de taken. De griffier vervult vanzelfsprekend een neutrale rol en staat ten dienste van álle raadsleden en burgerraadsleden waarbij de griffier gevraagd en ongevraagd adviseert; de griffier is standvastig en kan ook nee zeggen indien de situatie daar om vraagt.

De griffier gaat vertrouwelijk om met de informatie die door spelers uit het lokale bestuur wordt aangedragen. Hij/zij bepaalt mede het gezicht van de raad en kan enerzijds heldere verhoudingen realiseren tussen raad en college en anderzijds de kwaliteit van besluitvorming bevorderen. Daarnaast neemt hij (pro-)actief deel aan de zogeheten driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) en draagt bij aan het realiseren van een optimale samenwerking tussen en met de leden.

Naast de zorg voor de logistieke en procedurele zaken, heeft de griffier ook een stimulerende en procesgeoriënteerde rol. Dit kan onder meer tot uitdrukking komen in het faciliteren van de raad om (meer) naar buiten toe op te treden.

De griffier wordt bijgestaan door de griffie. Daarnaast is de griffier actief in de interactie met collega griffiers in de regio.

Opdracht

De Goirlese Raad geeft richting en ruimte tegelijk en kan loslaten indien dit nodig is. De griffier is proces-georiënteerd en heeft ervaring met strategische advisering, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. De griffie is een klein team dat bestaat uit een raadsgriffier een raadsadviseur (0.5 fte)  en een officemanager (1 fte). Dit betekent dat je belang hecht aan samenwerken en zelf met plezier de handen uit de mouwen te steekt. Hij/zij brengt structuur en overzicht en heeft affiniteit met digitalisering waaronder het digitaal vergaderen. De griffier stimuleert de medewerkers van de griffie om verantwoordelijkheid te (blijven) nemen, en weet zelf ook creatief te zijn en initiatief te nemen.

De nieuwe griffier ziet ‘nut en noodzaak' in van samenwerken en weet vanuit een autonome positie zichtbaar verbinding te maken met het college en de organisatie. Hij/zij is dienstverlenend ingesteld, ontzorgt en faciliteert de raad vanuit een heldere lijn en op een duidelijke en transparante wijze. Hij/zij komt met voorstellen om de raad in positie te brengen, en weet de individuele raadsleden hierbij vanuit een open en toegankelijke houding te ondersteunen, spiegelen en te coachen. Hierbij is de griffier standvastig en waar nodig vasthoudend. De griffier is gericht op continu verbeteren en optimaliseren van processen en (juridisch georiënteerde) procedures waaronder de BOB-structuur.

FUNCTIE-EISEN

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke omgeving;
 • ervaring als griffier dan wel raadsadviseur;
 • visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen het (lokaal) openbaar bestuur;
 • visie op het realiseren van nieuwe ontwikkelingen;
 • goed ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;
 • kennis van de gemeentewet en de in te zetten raadsinstrumenten is een pré;
 • aantoonbare affiniteit of ervaring op juridisch en bestuurlijk terrein.

COMPETENTIES

 • proactief: doet voorstellen en anticipeert op aanstaande ontwikkelingen op basis van ambities van de raad;
 • verbindend en samenwerkingsgericht: kan partijen bij elkaar brengen waarbij er continu oog en oor is voor de diverse belangen en opvattingen. Slaat bruggen waar nodig en brengt mensen bij elkaar;
 • resultaat- en procesgericht: heeft oog voor voortgang van ingezette trajecten en bewaakt en bewaart hierbij het overzicht;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit: heeft oog voor de belangen van mensen en weet wat er maatschappelijk, bestuurlijk en in de organisatie leeft en handelt daarnaar;
 • reflectief: heeft oog voor de effecten van het eigen (ingezette) gedrag;
 • flexibel en overzicht: denkt, spreekt en handelt vanuit het overzicht en kan omgaan met onverwachte ontwikkelingen;
 • overtuigingskracht: beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden en kan goed beargumenteren;
 • accuraat en punctueel.

PERSOONSKENMERKEN

Verbindend, dienstverlenend en faciliterend. Samenwerkingsgericht. Onafhankelijk, standvastig en besluitvaardig met gevoel voor de Goirlese samenleving. Procesgericht en ondernemend. Hands-on mentaliteit.

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • De inschaling is gebaseerd op schaal 13 (max. € 92.000,- bruto per jaar - inclusief 17,05% IKB) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Je krijgt een telefoon die je ook privé mag gebruiken en een laptop in bruikleen;
 • Je hebt de mogelijkheid om deels thuis te werken en ontvangt hiervoor budget om je thuiswerkplek in te richten;
 • Je ontvangt eventueel een tegemoetkoming in je reiskosten woon-werkverkeer.

Er wordt een dienstverband aangedaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden / VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 21 juni 2022 worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Relevante data:

 • 1e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 24 juni tussen 13.00-18.00 uur.
 • 2e gespreksronde met de selectie- en adviescommissie vindt plaats op 4 juli tussen 9.00-12.00 uur.


Evenals een verklaring omtrent het gedrag, kan een ontwikkel-assessment en integriteitsscreening onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

De procedure wordt in- en extern tegelijk uitgezet.

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden / adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.

Hebt u belangstelling in deze functie dan zien wij uw cv en motivatiebrief graag vóór 30 mei 2022 tegemoet. Reageren kan via www.vdhselectie.nl (uploaden cv en motivatiebrief) of via het e-mailadres: info@vdhselectie.nl.


Werken bij de gemeente Goirle

De gemeente Goirle is een toegankelijke en dynamische organisatie. We luisteren goed naar de wensen van onze inwoners en ondernemers en de geluiden uit de samenleving. Die vormen de leidraad voor ons werk. We zijn nieuwsgierig en zoeken naar mogelijkheden en kansen.

Als je bij ons komt werken, kom je in een informele organisatie terecht. We kennen elkaar en daardoor vinden we elkaar gemakkelijk. Deuren staan open en collega’s zijn altijd bereid je te helpen. We werken in zelforganiserende teams. Binnen een team ben je samen verantwoordelijk voor alle werkzaamheden en het resultaat. Om die resultaten te bereiken werken we vaak samen. Onder andere met onze buurgemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk en in de regio Hart van Brabant. Je krijgt bij ons alle ruimte om je verder te ontwikkelen. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We hebben flexibele werktijden en werken thuis of op kantoor. Spreekt onze manier van werken je aan? Bekijk dan onze vacatures.

Hoe ziet de organisatie eruit?

De ongeveer 170 medewerkers zijn verdeeld over vier domeinen met verschillende teams en een team Strategie. De organisatiestructuur is als een tandwiel vormgegeven. In het midden staan de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. We staan met hen in verbinding. Alle domeinen onderling staan ook met elkaar in contact: we doen het tenslotte samen!