BuurtWhatsApp

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een wijk, buurt, dorp of stad.

Buurtbewoners kunnen via BuurtWhatsApp elkaar snel informeren en alarmeren wanneer er zich een verdachte situatie voordoet in hun omgeving. In Goirle en Riel zijn op dit moment 17 groepen actief. In deze groepen is nog genoeg ruimte voor meer deelnemers. Doet u mee? Samen maken we Goirle en Riel nog veiliger!

 1. Abcoven
 2. Boschkens oost
 3. Boschkens west
 4. Centrum
 5. De Hellen 1
 6. De Hellen 2
 7. Grobbendonck
 8. Groote Akkers noord
 9. Groote Akkers zuid
 10. Hoge Wal
 11. Hoogeind
 12. ’t Ven
 13. Riel centrum
 14. Riel west
 15. Riel zuid
 16. Riel oost
 17. Tijvoort

Meld u dan aan voor onze BuurtWhatsApp. Mail uw 06-nummer en straat naar buurtwhatsapp@goirle.nl en onze beheerders zorgen er voor dat u wordt toegevoegd aan de juiste groep. Voorwaarden zijn dat u inwoner bent van Goirle of Riel, 18 jaar of ouder bent en in het bezit bent van een smartphone met WhatsApp.

Wilt u meehelpen om het berichtenverkeer in de groepen beheersbaar te houden? Meld u dan aan als coördinator. Dit kan ook via buurtwhatsapp@goirle.nl.

Om er voor te zorgen dat het berichtenverkeer in de groepen beheersbaar blijft is de SAAR-methode  bedacht. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt:

SAAR methode:
(S) Signaleer: U signaleert een verdachte situatie in de wijk (bijvoorbeeld een verdachte persoon of auto)
(A) Alarmeer: U belt direct 112
(A) App: U zet een bericht in de buurtwhatsappgroep met het signalement of omschrijving van de situatie
(R) Reageer: Anderen kunnen reageren op het bericht indien zij de verdachte situatie ook zien

Belangrijk
Let op:  De WhatsApp-groep is geen vervanger van 112! Bij een verdachte situatie of spoed belt u altijd 112.

Facebook
Voor minder dringende zaken zijn er twee besloten facebookpagina's opgericht. Buurtpreventie Goirle en Buurtpreventie Riel.