Blijverslening

Wilt u uw woning geschikter maken om langer zelfstandig thuis te wonen of geschikt maken voor een specifieke zorgvraag? Voor de benodigde investering kunt u een lening van maximaal € 25.000 euro aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een blijverslening. Met het aanvraagformulier Blijverslening kunt u de lening aanvragen.