Verhuizen

Als u verhuist binnen of naar Goirle óf u wilt emigreren, dan geeft u dat door aan de gemeente Goirle. Dit kan vanaf maximaal vier weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk vijf dagen erna. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente van waaruit u vertrekt. 

Met DigiD kunt u online uw verhuizing doorgeven

Regelen

U kunt uw verhuizing gemakkelijk online doorgeven. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven aan de balie. Maak hiervoor wel een afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven.

Meenemen als u op afspraak komt

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen:
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner
  • formulier verklaring hoofdbewoner, deze verklaring vult u in en moet door beide partijen zijn ondertekend
  • huur- of koopcontract.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u vanuit Goirle naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U maakt hiervoor een afspraak. Alle personen die vertrekken op één adres, moeten in persoon verschijnen op deze afspraak. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Briefadres aanvragen

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, dan kunt u kiezen voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven voor het gebruik van het adres. Daarnaast is hij verplicht om uw post aan u door te geven.

Een briefadres kunt u persoonlijk aanvragen.

Wat moet u hiervoor doen?

 • maak een telefonische afspraak T (013) 5310 568
 • neem een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens. U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak.