Vestiging vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Goirle of bent u het komende halfjaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Woonde u al eerder in Nederland, komt u voor het eerst naar Nederland of woonde u vóór 1994 voor het laatst in Nederland? Maak dan een afspraak voor verhuizing vanuit het buitenland. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen. Voor een afspraak belt u (013) 5310 610.

U heeft rechtmatig verblijf als u:

  • een verblijfsvergunning heeft
  • afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie of EER of Zwitserland. U moet zich dan wel inschrijven bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Maak telefonisch een afspraak via (013) 5310 610 om u in te schrijven bij de gemeente Goirle. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Dan heeft u een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Meer informatie vindt u op de website van de IND.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • reisdocument of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • als u geboren bent in het buitenland: een recent afschrift van de geboorteakte, deze mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven. Daarnaast indien van toepassing een uittreksel van de huwelijksakte, afschrift van de echtscheidingsakte, of afschrift van de overlijdensakte van uw partner
  • voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving
  • voor niet-Nederlanders: een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • huur- of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Een verklaring hoofdbewoner vult u in en ondertekent u beiden.

Let op: we accepteren alleen Engelstalige, Franstalige of Duitstalige akten worden geaccepteerd. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een beëdigd vertaler. De documenten moeten, afhankelijk van het land van afgifte, voldoen aan de legalisatievoorschriften.