Verkoopvergunning

Wilt u iets verkopen? Daar heeft u een vergunning voor nodig.

Wilt u een vaste plaats op de markt innemen, dan heeft u een marktvergunning nodig. De marktvergunning is voor u persoonlijk. U kunt de vergunning dus niet doorgeven aan iemand anders.

Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen? U heeft dan een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig om een standplaats in te nemen op of aan de (openbare) weg, of op een plaats in de open lucht die voor het publiek toegankelijk is.

Kosten
De kosten voor een losse standplaats bedraagt € 95,30, huur van de grond per m2 en energiekosten. 

Wilt u tijdelijk op een openbare plek met een auto, kraam, tafel of een ander middel een standplaats innemen om informatie aan te bieden? Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

 

Onder venten verstaan we het langs de huizen of op straat te koop aanbieden of afleveren van goederen of diensten. In de gemeente Goirle heeft u geen vergunning nodig om te venten. U mag niet venten als daardoor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Heeft u nog vragen, belt u dan T (013) 5310 610.