Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen erom vragen, bijvoorbeeld als u in de kinderopvang gaat werken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Vraagt u het online aan? Dan heeft u DigiD nodig. De verklaring ontvangt u binnen 2 tot 4 weken thuis per post.

Met DigiD kunt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Het is ook mogelijk om het Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen aan de balie. Maak dan wel een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

  • U ontvangt van uw werkgever of opdrachtgever een ingevuld formulier
  • Vul dit aanvraagformulier verder aan en onderteken het
  • U logt in met DigiD
  • Upload het aanvraagformulier
  • U betaalt met iDeal

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. Informatie over deze VOG en over de procedure vindt u op de website van Dienst Justis.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost bij de gemeente € 41,35. Een digitale aanvraag kost € 33,85. 

Er is een regeling voor het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen werken of met verstandelijke beperkten. Zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger moeten de gratis VOG digitaal aanvragen via Justis.

Meer informatie vindt u bij de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV)