Welstand

Bij een aanvraag voor een Omgevingsvergunning leggen we uw bouwplannen (als het nodig is) ter beoordeling voor aan de Welstandscommissie. Of u te maken krijgt met de Welstandscommissie hangt af van de locatie waar u wil gaan bouwen en wat uw plannen zijn. De Welstandscommissie ziet toe op de kwaliteit van de bouw en kijkt in hoeverre het te bouwen of verbouwen object goed in de omgeving past.

Check bij het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen.

Welstandscriteria

De gemeente Goirle kent een onderscheid tussen twee gebieden: blauw en groene gebieden. Het gebied bepaalt welke regels voor u gelden. Die gebieden zijn aangegeven op een digitale kaart. Op die kaart kunt u inzoomen, bepalen in welke kleur gebied uw bouwplan valt en welke regels voor u gelden. Hiervoor kunt u de kaart welstandgebieden 2014 (gebiedsindeling) downloaden.

Valt uw bouwplan in een blauwe gebied?

Als uw plan in het blauwe gebied valt, dan leggen we uw plan voor aan de Welstandscommissie.

Valt uw bouwplan in een groene gebied?

Als uw plan in het groene gebied valt, dan leggen we uw plan alleen bij nieuwbouw ter beoordeling voor aan de Welstandscommissie.

Uitzonderingen

De gemeente kan handhaven als het uiterlijk van een bouwwerk afbreuk doet aan de omgeving. In dat geval krijgt u alsnog te maken met de Welstandscommissie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving;
  • het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk;
  • armoedig materiaalgebruik;
  • toepassing van felle of contrasterende kleuren;
  • te opdringerige reclames;
  • een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.

Vooroverleg welstand

Twijfelt u of u uw bouwplan moet voorleggen aan de welstandscommissie? Of dat zij uw plannen goedkeuren? U hebt de mogelijkheid om uw plannen vooraf informeel voor te leggen. Dit kan u kosten besparen aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening, nadat u de vergunning hebt aangevraagd. Een vooroverleg vraagt u aan bij het Omgevingsloket.

Welstandsvergadering

Dit is in 2020 om de 3 weken afwisselend op maandagochtend en dinsdagmiddag. 

Wil uw architect uw plan toelichten bij de vergadering, of wilt u erbij aanwezig zijn?
U hebt de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij het overleg over uw plan. Ook bestaat de mogelijkheid om uw plan toe te lichten, nadat u dat hebt ingediend. Om dit te doen, vragen wij u om voor de vergadering een afspraak te maken. Hiervoor neemt u contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, T (013) 5310 610.