1. Welstand

    Welstand Bij een aanvraag voor een Omgevingsvergunning leggen we uw bouwplannen (als het nodig is) te

  2. Omgevingsvergunning

    vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. ...