1. Afvalstoffenheffing

    Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt de gemeente het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Het gaat om restafval, GFT, PMD, klein chemisch afval, papier, glas en de Milieustraat. De aanslag afvalstoffenheffing...

  2. Contact en openingstijden

    Afspraak maken Voor het ophalen van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, of het afgeven van een gevonden voorwerp kunt u gewoon binnenlopen...

  3. Aanslagbiljet in de brievenbus

    aan doen. Maar wat we wél kunnen doen, aldus wethouder Schellekens: "Minder afval aanbieden en nog beter scheiden. Dat zijn dan ook speerpunten van onze nieuwe manier van afval ophalen waar we dit jaar mee beginnen."