1. Home

  Verhuizen , Starterslening Belastingen en vergunningen Woz...

 2. Belastingen en vergunningen

 3. Evenementenvergunning

  Evenement organiseren met vergunning Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u in een aantal gevallen een vergunning nodig. In de...

 4. Omgevingsvergunning

  De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één...

 5. Verkoopvergunning

  Wilt u iets verkopen? Daar heeft u een vergunning voor nodig. ...

 6. Activiteiten en evenementen

  Activiteiten en evenementen In de gemeente Goirle is van alles te doen; toeristisch-recreatieve activi

 7. Exploitatie- Drank- en Horecavergunning

  verlengen. Tijdens deze behandeltijd controleren we de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan screenen we altijd bij politie en justitie. Ook controleren we de inrichting. ...

 8. Aangifte ernstig beschadigde boom

  gemeente Goirle heeft bij de politie aangifte gedaan van ernstige beschadiging van een beschermde boom. De eigenaar had geen vergunning gekregen om deze boom te vellen, maar tijdens werkzaamheden is de boom dusdanig beschadigd dat deze niet langer...

 9. Welstand

  past. Check bij het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen. ...

 10. Nieuw college voor gemeente Goirle

  bestuursperiode. Wethouder Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle) heeft onder andere ruimtelijke ordening, externe veiligheid, vergunningen en duurzaamheid in de portefeuille. Wethouder Piet Poos (CDA) beheert onder andere jeugd, sport,...