1. Wob-verzoek indienen

  verzoek toe, dan ontvangt u de informatie. Dit kan op verschillende manieren. U kunt een kopie krijgen van de gevraagde stukken of u kunt de stukken komen inzien; De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van...

 2. Faunapassage

  Commissaris der Koning Wim van de Donk, vond plaats op woensdagmiddag 12 juni. Hierbij werd ook de naam bekendgemaakt, in bijzijn van de bedenkers van de naam. Deze YouTube-video geeft een goede impressie van de feestelijke opening. ...

 3. Aanslagbiljet in de brievenbus

  aanslag goed. Bezwaar maken? De gemeente Goirle doet haar best om de woz-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u vindt dat we een fout gemaakt hebben of als u het oneens bent met de hoogte van de woz-waarde van uw object, dan kunt u dit...

 4. Investering van 130 miljoen euro in MKB

  voor versterking van de nog jonge samenwerking tussen Midden- en West- Brabant en de samenwerking van de regio met het Rijk en de provincie op tal van terreinen. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van...

 5. Jongeren betrokken bij energietransitie

  genomen door de Brabantse RES-regio’s.” Jongeren betrekken bij de REKS De uitkomsten zijn waardevol voor de Regio Hart van Brabant. Roelof Kooistra, projectleider van de REKS: “We nemen de mening van de jongeren zeker mee in de ontwikkelingen...

 6. Jeugdgemeenteraad

  De Jeugdgemeenteraad (JGR) bestaat uit kinderen, gekozen uit de groepen 7 van de basisscholen in Goirle en Riel. De verkiezing vindt om de twee jaar plaats. De jeugdgemeenteraadsleden zijn gemotiveerde kinderen die, door lid te zijn van de...

 7. Faunapassage 'Over Heide' officieel geopend

  Met de onthulling van het informatiebord én het laten passeren van een kudde schapen opende de Commissaris van de Koning gisteren de nieuwe Faunapassage. Ook maakte hij de naam 'Over Heide' bekend. Met deze opening is het project, dat drie jaar...

 8. Kwijtschelding belastingen

  u niets hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de eerste hond. U moet dit aanvragen binnen twee maanden nadat de gemeente de aanslag heeft verstuurd. ...

 9. Expositie 'Focus op Fotogroep Goirle'

  deze avond voor de muzikale omlijsting. De expositie is sindsdien tot en met woensdag 13 februari 2019 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen toegankelijk. De website van Fotogroep Goirle biedt een goede indruk van de...

 10. Duurzaamheid

  Voorwaarden Een van de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat het initiatief openbaar is. Hiermee bedoelen we dat een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle er ook profijt van heeft. Uw idee maakt anderen bewust van...