Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)

Woont u in de gemeente Goirle? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 misschien gebruik maken van de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Dit kan voor u financieel voordelig zijn.

De gemeente biedt de collectieve zorgverzekering aan inwoners die een laag inkomen hebben (tot 130% van de voor u geldende bijstandsnorm) én niet meer eigen geld hebben dan in de bijstand mag. Met de verzekering betaalt u per maand een lagere premie dan bij een ‘gewone’ zorgverzekering. De gemeente werkt samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ. U kiest de aanvullende verzekering (pakket) die het best bij u past. Hiervoor kijkt u of u komend jaar veel zorg verwacht of niet. Is uw inkomen lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan betaalt de gemeente mee aan de kosten. In 2023 is dit een bijdrage van 35,00 euro. 

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van deze zorgverzekering, hoe de pakketten eruit zien en wat dit maandelijks kost? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl.

De collectieve zorgverzekering is voor mensen met een laag inkomen. U kunt deelnemen als u:

 • In de gemeente Goirle woont
 • Geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar
 • Een inkomen heeft tot 130% van de voor u geldende bijstandsnorm 
  • Bij een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm betaalt de gemeente ook mee in de premie
  • Niet meer eigen geld heeft dan het maximaal toegelaten vermogen dat voor u geldt.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

 • Als uw inkomen tot 120% is (van de voor u geldende bijstandsnorm) betaalt de gemeente ook mee in de premie. In 2023 is dit 35,00 euro.  
 • U kunt het eigen risico meeverzekeren of gespreid betalen.
 • U kunt (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage voor Wmo en Wlz meeverzekeren.

U kunt zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl.

 • Wilt u halverwege het jaar overstappen? Dan moet uw inkomen op dat moment lager zijn dan op 1 januari van dat jaar. En u moet al verzekerd zijn bij CZ of VGZ. Ook moet u aan de overige voorwaarden, zoals inkomen en vermogen voldoen.
 • Wilt u aan het einde van het jaar overstappen? Dat kan. Lees over de verschillende zorgpakketten op www.gezondverzekerd.nl

Wij adviseren u goed na te denken over welke zorg u verwacht nodig te hebben. En te kijken welke pakketten hier het beste bij aansluiten. Maak een goede vergelijking met uw huidige verzekering. Lees hier meer over op www.gezondverzekerd.nl

Neem dan contact op met de medewerkers van Het Dorpsteam. Heeft u vragen over de pakketten of de vergoedingen? Bel dan met zorgverzekeraars CZ via 0900-0949 of VGZ via 0900-8490.

De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren, de website Bereken uw recht of bij het aanvragen van vergoedingen.