Tegemoetkoming voor energierekening

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u vanaf medio mei eenmalig 800 euro aanvragen. Dit bedrag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. U kunt de energietoeslag online aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Maakt u gebruik van een van de minimaregelingen?

 Als u aan de voorwaarden voldoet dan ontvangt u de tegemoetkoming automatisch op uw rekening. Of u krijgt een brief waarin wij om uw rekeningnummer vragen. Maakt u nog geen gebruik van een van onze regelingen? Dan kunt u de energietoeslag zelf online aanvragen.

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent jonger dan 27 maar hebt geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • U woont in de gemeente Goirle
  • U bent hoofdbewoner van de woning
  • U hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening
  • U hebt nog geen energietoeslag ontvangen
  • U hebt een inkomen lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Dit inkomen is per maand lager dan de volgende bedragen, exclusief vakantietoeslag:

Huishouden                         

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.244,55 € 1.382,89
Samenwonend/Getrouwd € 1.777,92 € 1.872,50

 

De gemeente geeft binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.