Toegankelijkheid

Als gemeente Goirle zijn wij bezig om onze online informatie voor iedereen toegankelijk te maken. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en doen ons best om niemand buiten te sluiten. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites en apps. 

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 geldt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In het Besluit staat dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn. Ze moeten voldoen aan de eisen in de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA. In zogenaamde toegankelijkheidsverklaringen leggen wij uit hoe ver we hiermee zijn.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van www.goirle.nl.

Toegankelijkheidsverklaringen

Op het Dashboard Digitoegankelijk vind je alle toegankelijkheidsverklaringen van de gemeente Goirle. Je kunt voor al onze websites en apps nalezen hoe toegankelijk ze zijn en wat we eraan doen om de toegankelijkheid te verbeteren. De meeste websites zijn door een onafhankelijk bureau getest. De inspectierapporten vind je terug in de toegankelijkheidsverklaring. 

Bekijk het Dashboard Digitoegankelijk van de gemeente Goirle.

Aanpak toegankelijkheid

Wat we gedaan hebben

 • Inkoop: de toets op de digitale toegankelijkheid is opgenomen in het inkooptraject
 • Onderzoek: In ieder geval elke 3 jaar wordt een handmatig onderzoek gedaan om de toegankelijkheid te toetsen op alle websites waar de gemeente Goirle verantwoordelijk voor is. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke organisatie
 • Automatisch toetsen: periodiek zet de webredactie eigen tools in om automatisch te toetsen
 • Training webredactie: zodat webredacteuren toegankelijke content plaatsen

Pdf-documenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Goirle.nl wordt zoveel mogelijk informatie in teksten aangeboden en brengen we het aantal pdf's terug. Pdf's van beleidsstukken kunnen opgevraagd worden. Stuur hiervoor een e-mail naar info@goirle.nl. Van de beleidsstukken die nog wel op Goirle.nl worden aangeboden, kunnen we niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. 

De komende jaren vervangen we oude pdf's voor toegankelijke bestanden. Wij doen dit onder andere door:

 • sjablonen van brondocumenten aan te passen
 • medewerkers bewust te maken van gebruik van word-documenten
 • afspraken te maken met leveranciers
 • medewerkers op te leiden in het toegankelijk maken van documenten

Verbeteringen

Op deze website staan links naar andere websites, zoals arcgis.com. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Problemen, vragen, opmerkingen

Kunt u door problemen met toegankelijkheid een website of app niet goed gebruiken? Laat het ons weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid hebt, horen we dat graag. U kunt mailen naar communicatie@goirle.nl.

Het helpt ons als u in de mail aangeeft:

 • tegen welk probleem u aanloopt
 • over welke pagina het gaat
 • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
 • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer of software voor spraakherkenning

Testrapporten

Van onderstaande websites zijn testrapportages te downloaden die door een onafhankelijke organisatie zijn opgesteld