Tijdelijke noodopvang vluchtelingen

Tot zeker 1 mei 2024 bieden wij in onze gemeente noodopvang aan ongeveer 70 vluchtelingen. We vangen ze op aan Tilburgseweg 209. Dit pand huren we van de eigenaar. We doen dit om vluchtelingen in nood te helpen. Het gaat om noodopvang omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers niet genoeg opvangplekken heeft. In februari 2024 nemen burgemeester en wethouders een besluit over mogelijke verlenging van de noodopvang tot 1 mei 2025.

Wat moet ik weten?

De noodopvang gaat mogelijk door tot 1 mei 2025

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt deze maand een plan om de noodopvang in het oude Missiehuis aan de Tilburgseweg te verlengen. Volgens dit plan blijft de noodopvang open tot 1 mei 2025.

De gemeente onderzoekt de toekomst van het Missiehuis

In het plan staat ook dat de gemeente gaat onderzoeken of we het pand in de toekomst kunnen blijven gebruiken voor huisvesting of opvang van vluchtelingen. We staan namelijk voor een grote opgave om een groeiende groep (kwetsbare) mensen passende huisvesting te bieden. Daarvoor zijn meerdere locaties nodig. Mogelijk kunnen we een deel van deze groep blijven opvangen in het Missiehuis.

De gemeente werkt samen met andere instanties

Het Rode Kruis regelt de noodopvang op de locatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten. Vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten. De Rijksoverheid betaalt alle kosten voor de opvang.

Goed om te weten!

We hebben antwoorden op mogelijke vragen voor u op een rijtje gezet. 

Wat kan ik doen?

Wilt u vrijwilligerswerk doen of spullen doneren? Mail dan naar noodopvang@goirle.nl. We nemen dan contact met u op.

Nieuwsbrief en bewonersbrief

We houden u graag op de hoogte

Nieuwsbrief april 2023 (Lees voor)(pdf, 2.2 MB) 

Bewonersbrief februari 2024

Contact opnemen?

Heeft u een vraag, wilt u een melding doorgeven of heeft u een klacht? Neem dan contact op. 

  • Contactpersoon noodopvang gemeente Goirle
  • Telefoon: (013) 5310 610
  • Rode Kruis (aanspreekpunt bij meldingen en klachten)
  • Telefoon: 06 8255 2863

Bekijk ook

Vraag en antwoord - over de noodopvang en de toekomst van het Missiehuis.

Website van het COA