Afval ophalen

Het Brabants Afval Team (BAT) haalt uw restafval, papier en PMD op. PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken. U ziet op de afvalwijzer op welke dagen zij afval inzamelen. Print uw afvalkalender uit. Of download de afvalwijzer als app op uw telefoon.

Wat moet ik doen?

Zet uw container vóór 7.30 uur aan de weg

U mag de container de avond vóór de ophaaldag buiten zetten. Zet de container met de handvatten in de richting van de straat. Haal uw lege container nog dezelfde dag binnen.

Sorteer uw afval op de juiste manier

Zorg ervoor dat uw afval goed gescheiden is. Wanneer u dit niet doet, loopt u het risico dat uw container niet wordt geleegd. Meer informatie over wat wel en niet in uw container thuishoort vindt u op www.mijnafvalwijzer.nl.

Stond uw container te laat aan de weg?

Uw container kan dan niet leeggemaakt worden. Zet de container de volgende keer vóór 07.30 uur aan de weg.

Is het BAT uw container vergeten?

Stond uw container wel op tijd aan de weg maar is deze niet geleegd? Doe dan online een melding via Fixi.  Kies in Fixi voor de categorie Afval - huis aan huis container niet geleegd. Zet in de omschrijving om welke container het gaat. Wij komen dan opnieuw langs om uw container te legen. Laat tot die tijd uw container buiten staan.

Wat moet ik weten?

Zit er een rode kaart aan uw container?

U leest op de rode kaart altijd waarom de container niet is geleegd. Bijvoorbeeld omdat er afval inzit dat er niet in thuis hoort. Dit afval sorteert u zelf opnieuw. Daarna kunt u de container de volgende ophaaldag weer aan de straat zetten.